Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, juni

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2017 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
Augusti
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,8 0,7 0,1
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER -0,1 1,1 -1,2
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 2,8 0,0 2,8
03 KLÄDER OCH SKODON -2,9 -2,9 0,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 2,5 2,4 0,1
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -1,1 -1,1 0,0
06 HÄLSOVÅRD 1,6 1,6 0,0
07 TRANSPORT 1,6 1,2 0,4
08 KOMMUNIKATIONER -1,3 -1,3 0,0
09 REKREATION OCH KULTUR -1,0 -1,0 0,0
10 UTBILDNING 1,6 1,6 0,0
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 2,3 2,3 0,0
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,5 0,5 0,0
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. augusti 2017, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/08/khi_2017_08_2017-09-14_tau_007_sv.html