Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, mars

Publicerad: 19.2.2018

Inflationen i januari 0,8 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,8 procent. I december var inflationen 0,5 procent. Statistikcentralen har uppdaterat konsumentprisindexets varukorg och viktstrukturen för konsumtionen i början av januari. Varukorgen kompletterades med bl.a. online-musiktjänster medan avgifter för fast telefoni och videokamera raderades från varukorgen på grund av minskad konsumtion.

Inflationsmätare i Finland, januari 2018

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 101,2 0,8 -0,3
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1929    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 101,3 0,9 -0,3
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 100,7 0,5 -0,6

I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, högre fordonsskatt och högre hyror. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna på barndagvård, mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter och begagnade bilar. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,3 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,3 procent i januari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 1,3 procent. I december var den 1,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 0,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 23 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,5 procent i januari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,5 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,4 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I januari höjdes punktskatten på alkoholdrycker, tobaksskatten och energiskatterna på uppvärmningsbränslen medan bilskatten på nya bilar med låga utsläpp sänktes. I januari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,3 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Räknarer

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2018/01/khi_2018_01_2018-02-19_tie_001_sv.html