Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2019 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
April
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 1,54 1,31 0,23
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 2,00 1,78 0,22
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 3,26 -0,40 3,66
03 KLÄDER OCH SKODON -1,61 -1,61 0,00
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 3,19 3,18 0,01
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -0,46 -0,46 0,00
06 HÄLSOVÅRD 0,91 0,91 0,00
07 TRANSPORT 2,87 3,07 -0,20
08 KOMMUNIKATIONER -0,48 -0,48 0,00
09 REKREATION OCH KULTUR -1,44 -1,44 0,00
10 UTBILDNING 1,20 1,20 0,00
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 2,67 2,58 0,09
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 1,34 1,34 0,00
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 14.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2019, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2019/04/khi_2019_04_2019-05-14_tau_007_sv.html