Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2020 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
April
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX -0,30 -0,47 0,17
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,04 0,84 0,20
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 3,79 1,37 2,42
03 KLÄDER OCH SKODON -2,35 -2,35 0,00
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN 0,74 0,74 0,00
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -0,06 -0,06 0,00
06 HÄLSOVÅRD 0,40 0,40 0,00
07 TRANSPORT -5,10 -5,10 0,00
08 KOMMUNIKATIONER -0,24 -0,24 0,00
09 REKREATION OCH KULTUR -0,37 -0,37 0,00
10 UTBILDNING 0,42 0,42 0,00
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 0,30 0,29 0,01
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 1,06 1,06 0,00
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 14.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. april 2020, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/04/khi_2020_04_2020-05-14_tau_007_sv.html