Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2020

Inflationen i juli 0,6 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i juli 0,6 procent. I juni var inflationen -0,0 procent. Att inflationen steg något berodde bland annat på att cigaretter blev dyrare. Att cigaretter blev dyrare berodde närmast på att skatterna höjdes.

Inflationsmätare i Finland, juli 2020

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 103,7 0,6 0,4
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1976    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 104,1 0,7 0,3
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 103,1 0,5 0,2

I juli steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, penningspel och receptbelagda läkemedel som ersätts. Stegringen av konsumentpriserna från året innan dämpades mest på grund av att bränslen och hotellrum blev billigare samt lägre genomsnittlig ränta på bostadslån. Från juni till juli var månadsförändringen av konsumentpriser 0,4 procent, vilket berodde närmast på att priser på penningspel och bensin steg.

Kärninflation (inflation utan livsmedel och energi) var 0,8 procent i juli. Inflation på livsmedel (inkl. alkoholfria drycker) var 2,9 procent i juli och inflation på energi (inkl. bränslen, elektricitet, bensin) -6,2 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt 21 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 200 affärer för indexet. Prisdata är kompletterad med skannerdata som innehåller cirka 3 miljoner priser. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 0,4 procent i juli enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juli 0,4 procent. I juni var den slutliga inflationen för euroområdet 0,3 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 0,7 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 19 augusti. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor i engelska , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,5 procent i juli

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juli 0,7 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,5 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter juli i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,2 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I juli höjdes tobaksskatter. I juli var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet 0,3 och av konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,2 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (366,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/07/khi_2020_07_2020-08-14_tie_001_sv.html