Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajahintaindeksi 2021, maaliskuu

Julkaistu: 14.9.2020

Inflaatio elokuussa 0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli elokuussa 0,2 prosenttia. Heinäkuussa inflaatio oli 0,6 prosenttia. Inflaation laskun aiheutti muun muassa vihannesten hintojen lasku.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2020

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,7 0,2 0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1977    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 104,1 0,3 0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 102,9 -0,0 -0,2

Elokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten savukkeiden, korvattavien reseptilääkkeiden, rahapelien ja matkaviestintäpalveluiden kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten hotellihuoneiden, polttonesteiden ja ulkomaan lentojen halpeneminen sekä asuntolainojen keskikoron lasku. Heinäkuulta elokuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,0 prosenttia.

Ydininflaatio, inflaatio ilman ruokaa ja energiaa, oli elokuussa 0,5 prosenttia. Ruoan (sis. alkoholittomat juomat) inflaatio oli elokuussa 0,9 prosenttia ja energian (sis. polttoaineet, sähkö, bensiini) inflaatio oli -4,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 21 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 200 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, joista saadaan n. 3 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli elokuussa ennakkotietojen mukaan -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli elokuussa -0,2 prosenttia. Heinäkuussa euroalueen lopullinen inflaatio oli 0,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. syyskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa -0,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa 0,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,0 prosenttia. Viime vuoden elokuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Elokuussa nostettiin polttoaineiden veroja. Elokuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (389,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laskurit

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. elokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2020/08/khi_2020_08_2020-09-14_tie_001_fi.html