Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2020 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
September
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,26 -0,04 0,30
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,99 1,81 0,18
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 2,76 0,72 2,04
03 KLÄDER OCH SKODON -0,78 -0,78 0,00
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN -0,06 -0,06 0,00
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -0,25 -0,25 0,00
06 HÄLSOVÅRD 2,25 2,25 0,00
07 TRANSPORT -1,89 -3,08 1,19
08 KOMMUNIKATIONER 0,90 0,90 0,00
09 REKREATION OCH KULTUR -0,83 -0,83 0,00
10 UTBILDNING 1,05 1,05 0,00
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 0,00 -0,02 0,02
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 0,85 0,85 0,00
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. september 2020, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/09/khi_2020_09_2020-10-14_tau_007_sv.html