Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Huvudgrupp 2020 Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året, procentenheten
December
HKPI HKPI-KS
Årsförändring (%) Årsförändring (%)
0 KONSUMENTPRISINDEX 0,18 -0,13 0,31
01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER 0,18 0,00 0,18
02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK 3,29 1,21 2,08
03 KLÄDER OCH SKODON -1,36 -1,37 0,01
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN -0,36 -0,37 0,01
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN -1,29 -1,29 0,00
06 HÄLSOVÅRD 0,69 0,69 0,00
07 TRANSPORT -0,79 -1,98 1,19
08 KOMMUNIKATIONER 2,71 2,71 0,00
09 REKREATION OCH KULTUR -0,44 -0,44 0,00
10 UTBILDNING 1,05 1,05 0,00
11 RESTAURANGER OCH HOTELL 1,01 0,99 0,02
12 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER 1,71 1,71 0,00
1) HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter
2) Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, khi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2020, Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2020/12/khi_2020_12_2021-01-14_tau_007_sv.html