Konsumentprisindexet databastabell nr 011 uppdateras inte efter år 2018

Konsumentprisindexet databastabell nr 011 Medelpriser för konsumtionsvaror uppdateras inte efter år 2018. Medelpriser kan också i fortsättningen beräknas på basis av material som samlats in för konsumentprisindexet, men bara som ett avgiftsbelagt uppdrag.

Ta kontakt med statistikens ansvarsperson per e-post kuluttajahintaindeksi@stat.fi för att få en uppskattning av arbetsmängd och pris.


Senast uppdaterad 19.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2019-02-19_uut_001_sv.html