Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2003 päästöluokittain ja kaasuittain (milj. t CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Energiaperäiset päästöt 55,7 55,5 53,6*** 54,7 61,0 58,2 63, 7 62,9 60,1 59,6 57,3 63,1 64, 9 73,0
A. Polttoaineiden energiakäyttö 55,1 54,8 52,9*** 54,0 60,3 57,5 62,9 62,2 59,3 58,9 56,6 62,4 64,2 72,4
CO2 53,7 53,4 51,5*** 52,5 58,7 55,7 61,0 59,9 57,1 56,7 55,0 60,6 62,3 70,4
Energiantuotanto 18,5 19,1 17,5 19,9 24,6 22,5 27,5 24,7 21,4 21,0 19,8 26,8 28,9 36,0
Teollisuus ja rakentaminen 14,9 14,5 14,1 13,8 14,6 14,5 14,1 15,8 15,9 15,8 15,9 13,8 13,2 13,8
Liikenne 12,3 12,0 12,0*** 11,5 11,9 11,7 11,6 12,2 12,3 12,6 12,5 12,6 12,8 13,1
Muut sektorit 7,0 6,8 6,9 6,2 6,3 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,5 5,8 5,9 6,0
Muu polttoaineiden energiakäyttö 1,0 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4
CH4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
N2O 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 1,8 1,2 1,3 1,4 1,5
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
CO2 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6
CH4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
2. Teollisuuden prosessipäästöt 3,0 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9 3,1 3,3 3,1 3,4
CO2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
HFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7
PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SF6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
4. Maatalous 7,0*** 6,6*** 6,1*** 6,2*** 6,1*** 6,2*** 6,0*** 6,0*** 5,8*** 5,7*** 5,7*** 5,6*** 5,6*** 5,5***
CH4                            
Kotieläinten ruoansulatus 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5
Lannankäsittely 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
N2O                            
Lannankäsittely 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Maatalousmaa 4,3*** 4,0*** 3,6*** 3,7*** 3,6*** 3,8*** 3,7*** 3,6*** 3,5*** 3,4*** 3,4*** 3,4*** 3,3*** 3,3***
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous -22,7 -37,0 -31,6 -28,4 -17,3 -16,4 -22,8 -12,7 -8,9 -9,1 -9,6 -14,7 -15,5 -17,8
CO2 -22,8 -37,0 -31,7 -28,4 -17,3 -16,4 -22,8 -12,7 -8,9 -9,1 -9,6 -14,7 -15,5 -17,8
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Jätteiden käsittely 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,5 3,4 3,3 3,1 2,9 2,7
CH4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6
N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
7. Muut päästölähteet 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
CO2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8
                             
Yhteensä 47,7*** 32,4*** 35,2*** 39,5*** 57,1*** 55,2*** 54,1*** 63,3*** 64,0*** 63,4*** 60,6*** 61,2*** 61,8*** 67,8***
YHTEENSÄ 70,5*** 69,5*** 66,8*** 67,9*** 74,4*** 71,6*** 76,9*** 76,0*** 72,9*** 72,5*** 70,2*** 75,8*** 77,3*** 85,6***

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

* Maankäytön muutokset ja metsätalouden nielut mukana

** Ilman maankäytön muutoksia ja metsätalouden nieluja

*** Luvut muuttuneet aiemmin ilmoitetusta. Maatalousmaiden N2O päästöjen aikasarja ja liikenteen päästöt vuoden 1992 osalta on päivitetty 19.4. tapahtuneen julkaisun jälkeen vastaamaan viimeisintä tietoa.


Päivitetty 5.7.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003, Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990-2003 päästöluokittain ja kaasuittain (milj. t CO2 ekv.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-04-19_tau_001.html