Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990-2003 päästöluokittain (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Energiaperäiset päästöt 2,9 3,2 3,1* 3,3 3,6 4,2 4,6 5,6 5,8 5,7 3,7 4,1 4,4 4,7
A. Polttoaineiden energiakäyttö 2,9 3,2 3,1* 3,3 3,6 4,2 4,6 5,6 5,8 5,7 3,7 4,1 4,4 4,7
1. Energiantuotanto 0,9 1,1 1,0 1,1 1,3 1,4 1,8 1,7 1,7 1,7 0,9 1,4 1,6 1,8
2. Teollisuus ja rakentaminen 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,3 1,1 0,9 0,8 0,8
3. Liikenne 0,6 0,6 0,7* 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
4. Muut sektorit 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
5. Muu polttoaineiden energiakäyttö 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Teollisuuden prosessipäästöt 5,1 4,5 4,0 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,1 4,2 4,5
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
4. Maatalous 15,8* 14,8* 13,5* 13,7* 13,5* 13,9* 13,5* 13,2* 12,8* 12,5* 12,6* 12,3* 12,2* 12,0*
B. Lannankäsittely 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5
D. Maatalousmaa 13,8* 13,0* 11,7* 11,9* 11,7* 12,3* 11,8* 11,5* 11,2* 10,9* 11,0* 10,8* 10,7* 10,5*
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Jätteiden käsittely 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
7. Muut päästölähteet -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
                             
YHTEENSÄ 24,6* 23,3* 21,3* 21,8* 22,1* 23,2* 23,2* 24,0* 23,5* 23,1* 21,2* 21,0* 21,3* 21,7*

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

* Luku muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Maatalousmaiden N2O päästöjen aikasarja ja liikenteen päästöt vuoden 1992 osalta on päivitetty 19.4. tapahtuneen julkaisun jälkeen vastaamaan viimeisintä tietoa.


Päivitetty 20.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2003, Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990-2003 päästöluokittain (1000 t) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2003/khki_2003_2005-04-19_tau_004.html