Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser 1990-2004 efter utsläppsklass och gas (miljoner t CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Energiutsläpp 54,3 53,2 52,4 54,2 59,5 56,1 61,9 60,3 57,0 56,5 54,7 60,3 62,9 70,7 66,6
A. Energianvändning av bränsle 54,1 52,9 52,1 53,9 59,2 55,8 61,6 60,0 56,7 56,3 54,5 60,1 62,7 70,5 66,4
CO2 53,1 52,0 51,2 52,9 58,2 54,8 60,5 58,9 55,6 55,1 53,3 58,8 61,4 69,1 65,0
Energiproduktion 19,2 19,0 18,8 21,4 26,3 24,0 29,7 27,2 23,9 23,4 21,8 27,1 29,6 36,5 32,8
Industri och byggande 13,0 12,5 12,1 12,3 12,4 11,9 11,7 12,0 11,7 11,7 11,8 11,3 11,1 11,7 11,2
Trafik 12,5 12,2 12,1 11,6 12,0 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 12,9 13,1 13,5
Övriga sektorer 7,1 7,1 7,0 6,6 6,2 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,6 5,9 6,0 6,0 5,9
Övrig energianvändning av bränslen 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,9 1,6
CH4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
N2O 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
CO2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CH4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Processutsläpp från industrin 5,1 4,7 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,1 5,3 5,6 5,6 5,4 6,0 6,2
CO2 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5
HFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7
PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SF6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CO2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Jordbruk 7,1 6,7 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 5,8 5,7 5,6
CH4                              
Husdjurens matsmältning 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
Gödselhantering 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
N2O                              
Gödselhantering 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Jordbruksmark 4,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -21,4 -36,1 -30,0 -27,6 -17,1 -15,4 -22,9 -16,8 -16,2 -17,0 -16,3 -19,0 -18,9 -17,8 -18,5
CO2 -21,4 -36,2 -30,0 -27,6 -17,2 -15,4 -22,9 -16,9 -16,2 -17,0 -16,3 -19,1 -18,9 -17,9 -18,5
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Avfallshantering 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,6
CH4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5
N2O 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
7. Övriga utsläppskällor 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
N2O 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
                               
Totalt* 49,7 33,0 37,6 41,8 57,7 56,1 54,3 59,1 56,1 54,7 53,7 56,3 58,6 67,8 63,0
TOTALT** 71,1 69,2 67,6 69,4 74,8 71,5 77,2 75,9 72,2 71,7 70,0 75,4 77,5 85,7 81,4

 

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

 


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2004, Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser 1990-2004 efter utsläppsklass och gas (miljoner t CO2 ekv.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_001_sv.html