Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tabell 2: Koldioxidutsläpp efter utsläppsklass (milj. t CO2)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Energiutsläpp 53,3 52,2 51,4 53,2 58,4 55,0 60,7 59,1 55,7 55,3 53,4 58,9 61,5 69,2 65,1
A. Energianvändning av bränsle 53,1 52,0 51,2 52,9 58,2 54,8 60,5 58,9 55,6 55,1 53,3 58,8 61,4 69,1 65,0
1. Energiproduktion 19,2 19,0 18,8 21,4 26,3 24,0 29,7 27,2 23,9 23,4 21,8 27,1 29,6 36,5 32,8
a. Produktion av el och fjärrvärme 16,6 16,4 16,2 18,9 23,3 21,1 26,6 24,4 20,9 20,3 18,9 24,3 26,5 33,3 29,6
b. oljeraffinering
2,3 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8
c. Tillverkning av fasta bränslen och annan energiindustri 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
2. Industri och byggande 13,0 12,5 12,1 12,3 12,4 11,9 11,7 12,0 11,7 11,7 11,8 11,3 11,1 11,7 11,2
3. Trafik 12,5 12,2 12,1 11,6 12,0 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 12,9 13,1 13,5
4. Övriga sektorer 7,1 7,1 7,0 6,6 6,2 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,6 5,9 6,0 6,0 5,9
5. Övrig energianvändning av bränslen 1,2 1,2 1,2 1,0 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,9 1,6
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Processutsläpp från industrin 3,3 3,2 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Jordbruk - - - - - - - - - - - - - - -
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -21.4 -36.2 -30.0 -27.6 -17.2 -15.4 -22.9 -16.9 -16.2 -17.0 -16.3 -19.1 -18.9 -17.9 -18.5
6. Avfallshantering - - - - - - - - - - - - - - -
7. Övriga utsläppskällor - - - - - - - - - - - - - - -
                               
Totalt* 35,3 19,3 24,5 28,6 44,4 42,7 41,0 45,7 43,0 41,8 40,8 43,5 46,1 55,2 50,6
TOTALT** 56,7 55,5 54,5 56,2 61,6 58,1 63,9 62,6 59,2 58,8 57,1 62,6 65,0 73,1 69,1

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Senast uppdaterad 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2004, Tabell 2: Koldioxidutsläpp efter utsläppsklass (milj. t CO2) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_002_sv.html