Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 3: Metaanipäästöt 1990-2004 päästöluokittain (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. Energiaperäiset päästöt 16,0 17,2 17,8 18,4 18,8 18,4 18,9 18,3 18,3 17,4 16,7 17,8 17,7 18,0 17,2
A Polttoaineiden energiakäyttö 15,5 15,3 15,1 14,9 15,0 14,6 14,9 14,9 14,9 14,6 14,1 14,6 15,0 15,0 14,6
1. Energian tuotanto 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,2
2. Teollisuus ja rakentaminen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
3. Liikenne 4,8 4,5 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6
4. Muut sektorit 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,3 9,7 9,8 9,9 9,7 9,4 9,9 10,1 10,1 10,0
a. Palvelut ja julkinen sektori 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
b. Kotitaloudet 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,7 8,7 8,6
c. Maa-, metsä- ja kalatalous 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
5. Muu polttoaineiden käyttö 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
B. Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 0,5 2,0 2,7 3,5 3,8 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6
2. Teollisuuden prosessipäästöt 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö - - - - - - - - - - - - - - -
4. Maatalous 102,3 98,3 95,4 95,4 95,9 92,1 92,6 94,2 92,3 90,9 90,9 89,2 90,0 88,8 87,6
A.Kotieläinten ruoansulatus 91,4 87,9 85,1 84,9 85,0 80,4 80,8 81,7 79,9 78,7 78,6 77,5 78,0 76,7 75,7
B. Lannankäsittely 11,0 10,4 10,3 10,6 10,9 11,7 11,9 12,5 12,4 12,2 12,4 11,7 12,1 12,2 11,9
5. Maankäytön muutokset ja metsätalous 1,1 0,6 0,9 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,4
6. Jätteiden käsittely 182,3 184,4 185,4 185,3 182,0 179,2 174,9 170,2 162,9 158,9 149,2 143,8 133,4 124,7 118,0
A. Kaatopaikat 173,9 176,3 177,2 176,9 173,7 170,5 166,1 161,6 154,3 150,4 140,7 135,3 124,7 116,1 109,3
B. Jäteveden käsittely 7,3 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 6,2 6,2 6,0 6,0
D. Kompostointi 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
7. Muut päästölähteet - - - - - - - - - - - - - - -
                               
Yhteensä* 302,1 301,0 299,9 300,2 298,1 291,0 287,6 284,1 274,7 268,7 258,1 252,4 242,6 232,9 223,9
YHTEENSÄ** 301,1 300,4 299,0 299,7 297,4 290,4 287,0 283,4 274,2 268,0 257,6 251,6 241,8 232,2 223,5

Huom. Pyöristyksistä johtuen taulukossa esiintyvät summat eivät aina täsmää.

 

* Maankäytön muutokset ja metsätalouden nielut mukana

** Ilman maankäytön muutoksia ja metsätalouden nieluja


Päivitetty 19.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2004, Taulukko 3: Metaanipäästöt 1990-2004 päästöluokittain (1000 t) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_003.html