Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 3: Metanutsläpp 1990-2004 efter utsläppsklass (1000 t)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1. 1. Energiutsläpp 16,0 17,2 17,8 18,4 18,8 18,4 18,9 18,3 18,3 17,4 16,7 17,8 17,7 18,0 17,2
A. Energianvändning av bränsle 15,5 15,3 15,1 14,9 15,0 14,6 14,9 14,9 14,9 14,6 14,1 14,6 15,0 15,0 14,6
1. Energiproduktion 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,2
2. Industri och byggande 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
3. Trafik 4,8 4,5 4,4 4,2 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6
4. Övriga sektorer 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 9,3 9,7 9,8 9,9 9,7 9,4 9,9 10,1 10,1 10,0
a. Service och offentlig sektor
0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
b. Hushåll 7,8 7,9 7,9 7,9 8,0 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,7 8,7 8,6
c. Jord- och skogsbruk samt fiske 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2
5. Övrig energianvändning av bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,5 2,0 2,7 3,5 3,8 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6
2. Processutsläpp från industrin 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter - - - - - - - - - - - - - - -
4. Jordbruk 102,3 98,3 95,4 95,4 95,9 92,1 92,6 94,2 92,3 90,9 90,9 89,2 90,0 88,8 87,6
A. Husdjurens matsmältning 91,4 87,9 85,1 84,9 85,0 80,4 80,8 81,7 79,9 78,7 78,6 77,5 78,0 76,7 75,7
B. Gödselhantering 11,0 10,4 10,3 10,6 10,9 11,7 11,9 12,5 12,4 12,2 12,4 11,7 12,1 12,2 11,9
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 1,1 0,6 0,9 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,5 0,8 0,8 0,7 0,4
6. Avfallshantering 182,3 184,4 185,4 185,3 182,0 179,2 174,9 170,2 162,9 158,9 149,2 143,8 133,4 124,7 118,0
A. Avstjälpningsplatser 173,9 176,3 177,2 176,9 173,7 170,5 166,1 161,6 154,3 150,4 140,7 135,3 124,7 116,1 109,3
B. Hantering av avfallsvatten 7,3 6,9 6,9 7,0 6,9 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 6,2 6,2 6,0 6,0
C. Kompostering 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
7. Övriga utsläppskällor - - - - - - - - - - - - - - -
                               
Totalt* 302,1 301,0 299,9 300,2 298,1 291,0 287,6 284,1 274,7 268,7 258,1 252,4 242,6 232,9 223,9
TOTALT** 301,1 300,4 299,0 299,7 297,4 290,4 287,0 283,4 274,2 268,0 257,6 251,6 241,8 232,2 223,5

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2004, Tabell 3: Metanutsläpp 1990-2004 efter utsläppsklass (1000 t) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tau_003_sv.html