Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser 1990-2005 efter utsläppsklass och gas (miljoner t CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Energiutsläpp 54,8 53,4 52,7 54,6 60,0 56,5 62,3 60,7 57,6 57,0 55,1 60,3 63,0 70,7 66,6 55,0
A. Energianvändning av bränsle 54,6 53,1 52,4 54,3 59,7 56,3 62,1 60,4 57,4 56,8 54,9 60,1 62,8 70,5 66,4 54,8
CO2 53,2 51,8 51,1 52,9 58,3 54,9 60,6 58,9 55,9 55,3 53,4 58,5 61,1 68,7 64,6 53,2
Energiproduktion 19,1 18,8 18,6 21,3 26,2 23,9 29,6 27,2 23,9 23,4 21,9 27,2 29,9 36,8 32,6 21,5
Industri och byggande 13,4 12,9 12,4 12,4 12,8 12,2 12,1 12,3 12,0 11,9 12,0 11,5 11,2 11,5 11,6 11,6
Trafik 12,5 12,2 12,1 11,6 12,0 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 12,9 13,1 13,5 13,5
Övriga sektorer 7,1 6,9 7,0 6,6 6,2 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,5 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2
Övrig energianvändning av bränslen 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,6 1,4
CH4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
N2O 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
CO2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CH4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Processutsläpp från industrin 5,1 4,7 4,4 4,4 4,6 4,6 4,8 5,2 5,1 5,3 5,6 5,6 5,4 6,0 6,2 6,2
CO2 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0 3,7
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6
HFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,7 0,9
PFCs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SF6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
CO2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
N2O 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Jordbruk 7,1 6,7 6,2 6,2 6,2 6,3 6,2 6,2 6,1 5,9 6,0 5,8 5,8 5,7 5,6 5,6
CH4 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Husdjurens matsmältning 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Gödselhantering 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
N2O 5,0 4,6 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7
Gödselhantering 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Jordbruksmark 4,3 4,0 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -21,4 -36,1 -30,0 -27,6 -17,1 -15,4 -22,9 -16,9 -16,2 -17,0 -16,3 -19,1 -18,9 -17,8 -18,5 -31,0
CO2 -21,4 -36,2 -30,0 -27,6 -17,2 -15,4 -22,9 -16,9 -16,2 -17,0 -16,3 -19,1 -18,9 -17,9 -18,5 -31,0
CH4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N2O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Avfallshantering 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,0 2,8 2,7 2,4
CH4 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,4 3,3 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,3
N2O 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
                                 
Totalt* 49,8 32,8 37,5 41,8 57,8 56,1 54,4 59,1 56,3 54,9 53,7 56,0 58,3 67,4 62,6 38,3
TOTALT** 71,1 68,9 67,5 69,4 74,9 71,5 77,3 75,9 72,5 71,8 70,0 75,1 77,2 85,3 81,1 69,3

 

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

 


Senast uppdaterad 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005, Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser 1990-2005 efter utsläppsklass och gas (miljoner t CO2 ekv.) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-01-16_tau_001_sv.html