Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tabell 2: Koldioxidutsläpp 1990-2005 efter utsläppsklass (milj. t CO2)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1. Energiutsläpp 53,5 52,1 51,3 53,2 58,5 55,1 60,8 59,1 56,0 55,4 53,5 58,7 61,2 68,9 64,8 53,3
A. Energianvändning av bränsle 53,2 51,8 51,1 52,9 58,3 54,9 60,6 58,9 55,9 55,3 53,4 58,5 61,1 68,7 64,6 53,2
1. Energiproduktion 19,1 18,8 18,6 21,3 26,2 23,9 29,6 27,2 23,9 23,4 21,9 27,2 29,9 36,8 32,6 21,5
a. Produktion av el och fjärrvärme 16,4 16,2 16,0 18,7 23,3 21,0 26,5 24,3 20,9 20,3 19,0 24,4 26,9 33,6 29,4 18,5
b. oljeraffinering
2,3 2,3 2,2 2,2 2,6 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5 2,7 2,8 2,8 2,6
c. Tillverkning av fasta bränslen och annan energiindustri 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
2. Industri och byggande 13,4 12,9 12,4 12,4 12,8 12,2 12,1 12,3 12,0 11,9 12,0 11,5 11,2 11,5 11,6 11,6
3. Trafik 12,5 12,2 12,1 11,6 12,0 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 12,9 13,1 13,5 13,5
4. Övriga sektorer 7,1 6,9 7,0 6,6 6,2 5,8 5,9 5,9 6,0 5,9 5,5 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2
5. Övrig energianvändning av bränslen 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 1,7 1,6 1,4
B. Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2. Processutsläpp från industrin 3,3 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,2 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 4,0 3,7
3. Användning av lösningsmedel och andra produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Jordbruk - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk -21,4 -36,2 -30,0 -27,6 -17,2 -15,4 -22,9 -16,9 -16,2 -17,0 -16,3 -19,1 -18,9 -17,9 -18,5 -31,0
6. Avfallshantering - - - - - - - - - - - - - - - -
                                 
Totalt* 35,5 19,1 24,4 28,6 44,5 42,8 41,1 45,8 43,3 42,0 40,8 43,2 45,9 54,9 50,3 26,0
TOTALT** 56,9 55,3 54,4 56,3 61,7 58,2 64,0 62,7 59,5 59,0 57,2 62,3 64,8 72,7 68,8 57,0

* Inkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

** Exkl. utsläppen och sänkorna inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk


Senast uppdaterad 15.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005, Tabell 2: Koldioxidutsläpp 1990-2005 efter utsläppsklass (milj. t CO2) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 6.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-01-16_tau_002_sv.html