Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain ja kaasuittain (Gg CO2 ekv.)

Kaasu Päästölähde 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CO2 Yhteensä 35 500 42 800 41 100 45 800 43 300 42 000 40 900 43 200 45 900 54 900 50 300 26 000
  Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto 19 100 23 900 29 600 27 200 23 900 23 400 21 900 27 200 29 900 36 800 32 600 21 700
  Teollisuuden energiantuotanto 13 300 12 100 12 000 12 200 11 900 11 900 12 000 11 500 11 200 11 600 11 700 11 400
  Liikenne 12 600 11 800 11 800 12 400 12 500 12 700 12 600 12 700 13 000 13 100 13 500 13 500
  Rakennusten lämmitys 7 000 5 700 5 800 5 800 5 900 5 800 5 500 5 700 5 600 5 500 5 300 5 000
  Teollisuusprosessit 3 300 3 000 3 200 3 500 3 400 3 500 3 600 3 600 3 500 3 800 4 000 3 700
  Muu polttoainekäyttö 1 320 1 360 1 400 1 330 1 560 1 440 1 460 1 400 1 420 1 690 1 620 1 550
  Polttoaineiden haihtuma- ja karkauspäästöt 230 180 160 200 150 130 130 120 130 120 120 130
  Liuotinten käyttö 120 80 80 70 70 70 70 70 70 60 60 60
  Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous3 -21 400 -15 400  -22 900 -16 900 -16 200 -17 000 -16 300 -19 100 -18 900 -17 900 -18 500 -31 000
                           
N2O Yhteensä 7 900 7 200 7 100 7 100 6 900 6 800 6 900 6 800 6 800 6 900 6 900 6 900
  Maatalousmaa 4 300 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 500 3 400 3 400 3 300 3 200 3 200
  Teollisuuden prosessit 1 660 1 460 1 460 1 440 1 380 1 350 1 360 1 280 1 340 1 420 1 460 1 570
  Lannan käsittely 670 570 580 600 590 560 560 530 530 520 510 500
  Muu polttoainekäyttö 450 380 380 370 350 340 320 320 320 340 310 270
  Liikenne 170 280 300 340 370 400 430 460 490 530 570 610
  Teollisuuden energiantuotanto 173 167 171 187 182 188 189 182 172 173 180 169
  Jätteiden käsittely 164 163 163 162 158 156 158 160 157 161 161 164
  Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto 120 190 220 220 220 220 210 260 290 330 300 230
  Rakennusten lämmitys jne. 87 75 78 78 79 78 74 77 77 76 74 72
  Ilokaasun käyttö 62 62 62 62 62 62 53 50 43 40 40 47
  Muut1 37 16 17 23 18 23 23 21 22 21 20 21
                           
CH4 Yhteensä 6 300 6 100 6 000 6 000 5 800 5 600 5 400 5 300 5 100 4 900 4 700 4 500
  Jätteiden käsittely 3 800 3 800 3 700 3 600 3 400 3 300 3 100 3 000 2 800 2 600 2 500 2 300
  Eläinten ruoansulatus 1 920 1 690 1 700 1 720 1 680 1 650 1 650 1 630 1 640 1 610 1 590 1 580
  Lannan käsittely 230 247 249 263 260 256 260 252 266 272 272 278
  Asuin- ja palvelurakennusten lämmitys 181 185 194 194 196 191 186 194 197 196 195 193
  Liikenne 100 82 79 76 73 71 66 63 61 59 55 51
  Polttoaineiden karkaus- ja haihtumapäästöt 11 80 83 72 73 59 55 68 57 62 55 64
  Muut2 48 56 57 59 57 60 57 63 69 72 66 64
                           
F-kaasut Yhteensä 95 100 150 240 300 400 580 730 530 710 730 890
  HFC-yhdisteet 0,02 29 77 170 250 320 500 660 460 650 700 860
  PFC-yhdisteet 0,07 0,14 0,16 0,18 0,21 28 22 20 13 15 12 10
  Rikkiheksafluoridi 94 69 72 76 53 52 51 55 51 42 23 20

1 Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, polttoaineiden karkaus- ja haihtumapäästöt

2 Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, teollisuuden energiantuotanto, teollisuusprosessit, julkinen sähkön ja lämmön tuotanto

3 (-) merkki tarkoittaa nettonielua


Päivitetty 19.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2005, Taulukko 1: Kasvihuonekaasupäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain ja kaasuittain (Gg CO2 ekv.) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tau_001.html