Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tabell 1: Utsläpp av växthusgaser 1990, 1995-2005 efter utsläppsklass och gas (Gg CO2 ekv.)

Gas Utsläppskälla 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CO2 Totalt 35 500 42 800 41 100 45 800 43 300 42 000 40 900 43 200 45 900 54 900 50 300 26 000
  Offentlig el- och värmeproduktion 19 100 23 900 29 600 27 200 23 900 23 400 21 900 27 200 29 900 36 800 32 600 21 700
  Energiproduktion inom industrin 13 300 12 100 12 000 12 200 11 900 11 900 12 000 11 500 11 200 11 600 11 700 11 400
  Trafik 12 600 11 800 11 800 12 400 12 500 12 700 12 600 12 700 13 000 13 100 13 500 13 500
  Uppvärmning av byggnader 7 000 5 700 5 800 5 800 5 900 5 800 5 500 5 700 5 600 5 500 5 300 5 000
  Industriprocesser 3 300 3 000 3 200 3 500 3 400 3 500 3 600 3 600 3 500 3 800 4 000 3 700
  Övrig användning av bränslen 1 320 1 360 1 400 1 330 1 560 1 440 1 460 1 400 1 420 1 690 1 620 1 550
  Diffusa utsläpp av bränslen 230 180 160 200 150 130 130 120 130 120 120 130
  Användning av lösningsmedel 120 80 80 70 70 70 70 70 70 60 60 60
  Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk3 -21 400 -15 400  -22 900 -16 900 -16 200 -17 000 -16 300 -19 100 -18 900 -17 900 -18 500 -31 000
                           
N2O Totalt 7 900 7 200 7 100 7 100 6 900 6 800 6 900 6 800 6 800 6 900 6 900 6 900
  Odlingsmark 4 300 3 800 3 700 3 600 3 500 3 400 3 500 3 400 3 400 3 300 3 200 3 200
  Industriprocesser 1 660 1 460 1 460 1 440 1 380 1 350 1 360 1 280 1 340 1 420 1 460 1 570
  Gödselhantering 670 570 580 600 590 560 560 530 530 520 510 500
  Övrig användning av bränslen 450 380 380 370 350 340 320 320 320 340 310 270
  Trafik 170 280 300 340 370 400 430 460 490 530 570 610
  Energiproduktion inom industrin 173 167 171 187 182 188 189 182 172 173 180 169
  Avfallshantering 164 163 163 162 158 156 158 160 157 161 161 164
  Offentlig el- och värmeproduktion 120 190 220 220 220 220 210 260 290 330 300 230
  Uppvärmning av byggnader o.d. 87 75 78 78 79 78 74 77 77 76 74 72
  Användning av lustgas 62 62 62 62 62 62 53 50 43 40 40 47
  Övriga1 37 16 17 23 18 23 23 21 22 21 20 21
                           
CH4 Totalt 6 300 6 100 6 000 6 000 5 800 5 600 5 400 5 300 5 100 4 900 4 700 4 500
  Avfallshantering 3 800 3 800 3 700 3 600 3 400 3 300 3 100 3 000 2 800 2 600 2 500 2 300
  Djurens matsmältning 1 920 1 690 1 700 1 720 1 680 1 650 1 650 1 630 1 640 1 610 1 590 1 580
  Gödselhantering 230 247 249 263 260 256 260 252 266 272 272 278
  Uppvärmning av bostadshus och servicebyggnader 181 185 194 194 196 191 186 194 197 196 195 193
  Trafik 100 82 79 76 73 71 66 63 61 59 55 51
  Diffusa utsläpp av bränslen 11 80 83 72 73 59 55 68 57 62 55 64
  Övriga2 48 56 57 59 57 60 57 63 69 72 66 64
                           
F-gaser Totalt 95 100 150 240 300 400 580 730 530 710 730 890
  HFCs 0,02 29 77 170 250 320 500 660 460 650 700 860
  PFCs 0,07 0,14 0,16 0,18 0,21 28 22 20 13 15 12 10
  SF6 94 69 72 76 53 52 51 55 51 42 23 20

1 Diffusa utsläpp av bränslen inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

2 Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, energiproduktion inom industrin, industriprocesser, offentlig el- och värmeproduktion

3 tecknet (-) avser nettosänka


Senast uppdaterad 19.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005, Tabell 1: Utsläpp av växthusgaser 1990, 1995-2005 efter utsläppsklass och gas (Gg CO2 ekv.) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tau_001_sv.html