Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain (Gg)

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Maatalousmaa 13,9 12,3 11,9 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4
Teollisuusprosessit 5,34 4,72 4,72 4,66 4,44 4,34 4,40 4,14 4,31 4,58 4,71 5,06
Lannankäsittely 2,15 1,83 1,86 1,94 1,90 1,82 1,80 1,72 1,70 1,67 1,63 1,61
Muut1 1,73 1,46 1,48 1,44 1,37 1,35 1,28 1,30 1,29 1,33 1,26 1,12
Liikenne 0,56 0,89 0,97 1,09 1,19 1,30 1,39 1,48 1,60 1,71 1,85 1,95
Teollisuuden energiantuotanto 0,56 0,54 0,55 0,60 0,59 0,61 0,61 0,59 0,56 0,56 0,58 0,54
Jätteiden käsittely 0,53 0,52 0,53 0,52 0,51 0,50 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 0,53
Päätoiminen sähkön ja lämmön tuotanto 0,39 0,61 0,72 0,71 0,71 0,71 0,66 0,82 0,94 1,06 0,98 0,73
Ilokaasun käyttö 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,15
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous 0,11 0,05 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07
Yhteensä 25,45 23,13 23,00 22,90 22,35 22,02 22,17 21,87 22,05 22,39 22,20 22,16

1 Sisältää pääasiassa energiantuotannon epäsuoran päästön, Epäsuorat N2O-aiheutuvat typpilaskeumasta ja

nitrifikaatio/denitrifikaatioprosesseista maaperässä,


Päivitetty 18.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2005, Taulukko 4: Dityppioksidipäästöt 1990, 1995-2005 päästöluokittain (Gg) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tau_004.html