Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tabell 4: Dikväveoxidutsläpp 1990, 1995-2005 efter utsläppsklass (Gg)

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Odlingsmark 13,9 12,3 11,9 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4
Industriprocesser 5,34 4,72 4,72 4,66 4,44 4,34 4,40 4,14 4,31 4,58 4,71 5,06
Gödselhantering 2,15 1,83 1,86 1,94 1,90 1,82 1,80 1,72 1,70 1,67 1,63 1,61
Övriga1 1,73 1,46 1,48 1,44 1,37 1,35 1,28 1,30 1,29 1,33 1,26 1,12
Trafik 0,56 0,89 0,97 1,09 1,19 1,30 1,39 1,48 1,60 1,71 1,85 1,95
Energiproduktion inom industrin 0,56 0,54 0,55 0,60 0,59 0,61 0,61 0,59 0,56 0,56 0,58 0,54
Avfallshantering 0,53 0,52 0,53 0,52 0,51 0,50 0,51 0,52 0,51 0,52 0,52 0,53
Offentlig el- och värmeproduktion 0,39 0,61 0,72 0,71 0,71 0,71 0,66 0,82 0,94 1,06 0,98 0,73
Användning av lustgas 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,17 0,16 0,14 0,13 0,13 0,15
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 0,11 0,05 0,05 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07
Totalt 25,45 23,13 23,00 22,90 22,35 22,02 22,17 21,87 22,05 22,39 22,20 22,16

1 Inkl, i huvudsak indirekta N2O-utsläpp som förorsakas av kvävenedfall från energiproduktionens NOx-utsläpp,


Senast uppdaterad 18.4.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Växthusgaser [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6057. 2005, Tabell 4: Dikväveoxidutsläpp 1990, 1995-2005 efter utsläppsklass (Gg) . Helsinki: Statistikcentralen [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2005/khki_2005_2007-04-19_tau_004_sv.html