Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2007

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 13 prosenttia Kioton perusvuoden päästöjä korkeammat

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2006 kasvihuonekaasu-päästöt olivat noin 80 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.), mikä on 13 prosenttia enemmän kuin Kioton pöytäkirjan perusvuonna. Suomen Kioton pöytäkirjan perusvuosi on 1990, paitsi nk. F-kaasujen (HFC- ja PFC-yhdisteet sekä SF6) osalta vuosi on 1995. Perusvuoden päästöt ovat yhteensä 71 milj. t CO2-ekv.

Kioton pöytäkirja velvoittaa Suomen pitämään päästöt perusvuoden tasolla kaudella 2008-2012. Perusvuoden päästön perusteella laskettu Suomen sallittu päästömäärä tällä kaudella on 355 milj. t CO2-ekv. Sallitun päästömäärän raportointi tutkittiin kesällä 2007 ja se vahvistetaan Kioton pöytäkirjan valvontakomiteakäsittelyn jälkeen. Vahvistettua päästömäärää ei enää voi muuttaa, vaikka perusvuoden päästöihin tehtäisiin muutoksia kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa.

Vuoden 2006 päästöt kasvoivat 16 prosenttia edellisvuodesta, jolloin päästöt olivat perusvuotta pienemmät. Energiasektori tuottaa suurimman osan Suomen päästöistä, keskimäärin noin 80 prosenttia kokonaispäästöistä. Sektorin päästöt ovat vaihdelleet merkittävästi vuosittain, mm. vesivoiman saatavuuden ja sähkön nettotuonnin vaihtelujen mukaan.

Päästöjen kehityssuunta on ollut kasvava, kasvu on ollut noin 0,4 milj. t CO2-ekv. vuodessa. Viiden viimeisimmän vuoden päästöt ovat olleet kesimäärin 10 prosenttia yli Kioton velvoitteen. Päästöjen kasvu tulee pääasiassa energianteollisuuden (noin 74 %) ja liikenteen (noin 13 %) päästöjen kasvusta perusvuoden päästöihin nähden. Myös teollisuuden prosessipäästöt (6 %) ja F-kaasujen päästöt (päästöt 8 kertaa perusvuoden päästöjä suuremmat) ovat kasvaneet, mutta niiden vaikutus kokonaispäästöjen kasvuun on vähäisempi.

Teollisuuden ja rakentamisen oman energiantuotannon (-13 %), muut energiasektorin (-24 %) päästöt sekä maatalouden (-2 %) ja jätehuollon päästöt (-8 %) ovat vähentyneet merkittävästi perusvuoden päästöistä. Viimeisten vuosien aikana kyseisten päästölähteiden päästöissä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Yllä mainittuihin kokonaispäästöihin ja Kioton pöytäkirjan sallittuun päästömäärään ei lueta mukaan maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin päästöjä ja nieluja. Suomessa tämä sektori on ollut nettonielu koko tarkasteluajan 1990-2006. Vuonna 2006 nettonielun suuruus oli noin 33 miljoona tonnia CO2-ekv., mikä on yli 40 % Suomen kokonaispäästöistä. Sektorin nettonielu on kasvanut metsien kasvun lisääntymisen takia, mm. viimeisten viiden vuoden nettonielu on noin 20 % suurempi kuin 1990-luvun ensimmäisten viiden vuoden nettonielu.

Puutuotteiden vaikutus maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin nettonieluun on mukana Suomen kansallisessa inventaariossa ensimmäistä kertaa. Puutuotteet ovat keskimäärin olleet pieni hiilinielu Suomessa: 0,8 milj. t CO2-ekv. vuodessa, suurimmillaan 2,1 milj. t CO2-ekv. ja vuonna 1991 pieni päästölähde 0,3 milj. t CO2-ekv.

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2006.

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (Tg CO2-ekv.) sektoreittain 1990-2006 (pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori, ks. taulukko 2).

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimet Maatalous Jätteet Sektorit
yhteensä
  Energia-
teollisuus
Teollisuus ja
rakentaminen
Liikenne Muu energia Poislukien
F-kaasut
F-kaasut        
1990 19 13,4 12,8 9,2 5,0 0,09 0,178 7,1 4,0 71
1991 19 12,9 12,5 8,9 4,6 0,07 0,171 6,7 4,0 69
1992 19 12,4 12,4 9,0 4,3 0,04 0,158 6,2 4,0 67
1993 21 12,5 12,0 8,6 4,3 0,03 0,150 6,2 4,0 69
1994 26 12,8 12,4 8,2 4,5 0,04 0,147 6,2 4,0 75
1995 24 12,3 12,2 7,8 4,5 0,10 0,143 6,3 3,9 71
1996 30 12,2 12,2 7,9 4,8 0,15 0,138 6,2 3,8 77
1997 27 12,4 12,8 7,9 5,0 0,24 0,136 6,2 3,7 76
1998 24 12,1 13,0 8,2 4,9 0,30 0,136 6,1 3,6 72
1999 24 12,1 13,2 7,9 5,0 0,40 0,135 5,9 3,5 72
2000 22 12,1 13,1 7,5 5,0 0,58 0,124 6,0 3,3 70
2001 28 11,6 13,3 7,7 5,0 0,73 0,121 5,8 3,2 75
2002 30 11,3 13,5 7,6 4,9 0,53 0,111 5,8 2,9 77
2003 37 11,7 13,7 7,6 5,2 0,71 0,104 5,7 2,8 85
2004 33 11,8 14,1 7,3 5,5 0,73 0,104 5,6 2,6 81
2005 22 11,5 14,1 7,1 5,3 0,89 0,105 5,6 2,4 69
2006 33 11,7 14,4 7,0 5,3 0,80 0,100 5,5 2,5 80

 

Taulukko 2. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin päästöt ja nielut Suomessa 1990-2006 (Tg CO2-ekv.).

Vuosi Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Maankäyttö, maankäytön
muutos ja metsätalous yhteensä
1990 -23 7,4 -1,6 0,60 -0,9 -18
1991 -38 5,6 -0,6 0,61 0,3 -32
1992 -31 5,4 -0,4 0,63 -0,2 -26
1993 -30 5,4 0,3 0,64 -0,1 -24
1994 -23 5,2 1,3 0,66 -0,8 -17
1995 -23 6,9 1,1 0,67 -0,9 -15
1996 -32 7,1 0,6 0,68 -1,0 -25
1997 -25 6,7 1,0 0,69 -2,1 -19
1998 -23 6,1 1,7 0,69 -1,8 -16
1999 -25 5,8 2,4 0,70 -2,0 -18
2000 -27 5,3 3,0 0,69 -1,3 -19
2001 -31 5,1 3,2 0,68 -0,3 -23
2002 -32 4,6 2,7 0,71 -0,4 -24
2003 -32 4,2 3,0 0,65 -0,9 -25
2004 -33 3,9 3,2 0,71 -0,8 -26
2005 -38 3,6 2,3 0,75 -0,3 -32
2006 -41 3,2 3,8 0,74 -0,4 -33

 

Vuoden 2006 koko raportointi (vuoden 2006 ennakkotiedot)

Energiatilaston julkistus

Lähde: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2006. National Greenhouse Gas Inventory Report.

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Kari Grönfors (09) 1734 2728

etunimi.sukunimi@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2007-12-12_tie_001.html