Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2007

Finlands utsläpp av växthusgaser 13 procent högre än utsläppen för Kyotos basår

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick växthusgasutsläppen år 2006 till omkring 80 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.), vilket är 13 procent mer än under basåret för Kyotoprotokollet. Basåret i Kyotoprotokollet för Finland är 1990, förutom när det gäller s.k. F-gaser (HFC- och PFC-föreningar samt SF6) är året 1995. Utsläppen för basåret är totalt 71 milj. t CO2-ekv.

Kyotoprotokollet förpliktar Finland att hålla utsläppen på basårets nivå under perioden 2008-2012. Den tillåtna utsläppsvolymen för Finland, som beberäknats på basis av utsläppen för basåret, är 355 milj. t CO2-ekv under denna period. Rapporteringen av den tillåtna utsläppsvolymen granskades sommaren 2007 och den bekräftas efter behandlingen av övervakningskommittén. En utsläppsvolym som fastställts kan inte längre ändras även om basårets utsläpp skulle ändras i den nationella inventeringen av växthusgaser.

Utsläppen för år 2006 ökade med 16 procent från året innan då utsläppen var mindre än basåret. Energisektorn producerar största delen av Finlands utsläpp, i genomsnitt ungefär 80 procent av totalutsläppen. Utsläppen inom sektorn har varierat betydligt årligen, bl.a. på grund av att tillgången av vattenkraft och nettoimporten av el har varierat.

Utvecklingstrenden har varit växande, tillväxten har varit omkring 0,4 milj. t CO2-ekv. om året. Utsläppen under de senaste fem åren har varit i genomsnitt omkring 10 procent över Kyoto-förpliktelserna. De ökade utsläppen härstammar i huvudsak från ökningen av energiindustrins (ung. 74 %) och samfärdselns (ung. 13 %) utsläpp i förhållande till utsläppen för basåret. Också industrins processutsläpp (6 %) och utsläppen av F-gaser (utsläppen 8 gånger större än utsläppen för basåret) har ökat, men deras inverkan på ökningen av de totala utsläppen är mindre.

Utsläppen inom industrins och byggverksamhetens egen energiproduktion (- 3 %), utsläppen inom övriga energisektorn (-24 %) samt lantbruket (-22 %) och avfallshanteringen (-38 %) har minskat betydlig från utsläppen för basåret. Under de senaste åren har det inte skett några stora förändringar i de ifrågavarande utsläppskällornas utsläpp.

Till de totala utsläppen som nämns ovan och till den utsläppsvolym som är tillåten enligt Kyoto-protokollet räknas inte utsläpp och sänkor inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. I Finland har den här sektorn varit nettosänka under hela granskningsperioden 1990-2006. År 2006 var nettosänkan ungefär 33 miljoner ton CO2-ekv., vilket är mer än 40 procent av Finlands totala utsläpp. Sektorns nettosänka har ökat på grund av att skogarnas tillväxt ökat, bl.a. är nettosänkan för de senaste fem åren omkring 20 procent större än för de första fem åren under början av 1990-talet.

Inverkan av träprodukter på nettosänkan för sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk är för första gången med i Finlands nationella inventering. Träprodukterna har i genomsnitt varit en liten kolsänka i Finland: 0,8 milj. t CO2-ekv. om året, som störst 2,1 milj. t CO2-ekv. och år 1991 en liten utsläppskälla 0,3 milj. t CO2-ekv.Peruskpl

Bild 1. Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990-2006.

Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (Tg CO2-ekv.) efter sektor 1990-2006 (exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, se tabell 2).

År Energi Industriprocesser Lösningsmedel Jordbruk Avfall Sektorerna totalt
  Energiindustrin Industri och byggande Samfärdsel Övrig energi Exkl.
F-gaser
F-gaser        
1990 19 13,4 12,8 9,2 5,0 0,09 0,178 7,1 4,0 71
1991 19 12,9 12,5 8,9 4,6 0,07 0,171 6,7 4,0 69
1992 19 12,4 12,4 9,0 4,3 0,04 0,158 6,2 4,0 67
1993 21 12,5 12,0 8,6 4,3 0,03 0,150 6,2 4,0 69
1994 26 12,8 12,4 8,2 4,5 0,04 0,147 6,2 4,0 75
1995 24 12,3 12,2 7,8 4,5 0,10 0,143 6,3 3,9 71
1996 30 12,2 12,2 7,9 4,8 0,15 0,138 6,2 3,8 77
1997 27 12,4 12,8 7,9 5,0 0,24 0,136 6,2 3,7 76
1998 24 12,1 13,0 8,2 4,9 0,30 0,136 6,1 3,6 72
1999 24 12,1 13,2 7,9 5,0 0,40 0,135 5,9 3,5 72
2000 22 12,1 13,1 7,5 5,0 0,58 0,124 6,0 3,3 70
2001 28 11,6 13,3 7,7 5,0 0,73 0,121 5,8 3,2 75
2002 30 11,3 13,5 7,6 4,9 0,53 0,111 5,8 2,9 77
2003 37 11,7 13,7 7,6 5,2 0,71 0,104 5,7 2,8 85
2004 33 11,8 14,1 7,3 5,5 0,73 0,104 5,6 2,6 81
2005 22 11,5 14,1 7,1 5,3 0,89 0,105 5,6 2,4 69
2006 33 11,7 14,4 7,0 5,3 0,80 0,100 5,5 2,5 80

Tabell 2. Utsläpp och sänkor inom sektorn Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i Finland 1990-2006 (Tg CO2-ekv.).

År Skogar Odlingsmarker Gräsområden Fält för torvproduktion Träprodukter Markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk totalt
1990 -23 7,4 -1,6 0,60 -0,9 -18
1991 -38 5,6 -0,6 0,61 0,3 -32
1992 -31 5,4 -0,4 0,63 -0,2 -26
1993 -30 5,4 0,3 0,64 -0,1 -24
1994 -23 5,2 1,3 0,66 -0,8 -17
1995 -23 6,9 1,1 0,67 -0,9 -15
1996 -32 7,1 0,6 0,68 -1,0 -25
1997 -25 6,7 1,0 0,69 -2,1 -19
1998 -23 6,1 1,7 0,69 -1,8 -16
1999 -25 5,8 2,4 0,70 -2,0 -18
2000 -27 5,3 3,0 0,69 -1,3 -19
2001 -31 5,1 3,2 0,68 -0,3 -23
2002 -32 4,6 2,7 0,71 -0,4 -24
2003 -32 4,2 3,0 0,65 -0,9 -25
2004 -33 3,9 3,2 0,71 -0,8 -26
2005 -38 3,6 2,3 0,75 -0,3 -32
2006 -41 3,2 3,8 0,74 -0,4 -33

Hela rapporteringen för år 2006 (preliminära uppgifter för år 2006)

Offentliggörandet av energistatistiken

Källa: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2006. National Greenhouse Gas Inventory Report.

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Kari Grönfors (09) 1734 2728 förnamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2007-12-12_tie_001_sv.html