Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2006 (miljoner t CO2-ekv.)

Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2006 (miljoner t CO2-ekv.)

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006, Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2006 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_kuv_003_sv.html