Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.4.2008

Vuoden 2008 virallinen päästöinventaario ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen määrä vastasi 80,3 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuonna 2006. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen YK:n ilmastosopimukselle lähettämästä päästöinventaariosta.

Tilastokeskuksen huhtikuun päästötietoja käytetään Kioton pöytäkirjan velvoitteiden seurantaan. Velvoitteen täyttyminen ratkeaa vuonna 2014. Silloin lasketaan yhteen Kioton pöytäkirjan ensimmäisen velvoitekauden, eli vuosien 2008–2012 aikana syntyneet päästöt. Päästösumma pienenee, kun mukaan lasketaan metsityksen, metsän hävittämisen ja metsänhoidon aiheuttama kasvihuonekaasujen nettopoistuma ilmakehästä. Lisäksi päästöistä voidaan vähentää Kioton mekanismeilla hankittuja päästöyksiköitä, jotka on saatu käymällä päästökauppaa tai toteuttamalla päästöjä vähentäviä hankkeita muissa teollisuus- tai kehitysmaissa. Lopputulosta verrataan Suomen ensimmäisen velvoitekauden sallittuun päästömäärään, joka vastaa 355 017 545 tonnia hiilidioksidia (keskimäärin noin 71,0 miljoonaa tonnia vuodessa).

Suomen kasvihuonekaasupäästöille on tyypillistä melko suuri vuotuinen vaihtelu. Vuosina 1990–2006 keskimääräinen vaihtelu oli viiden miljoonan tonnin suuruinen, ja se aiheutui ensisijaisesti energiasektorin päästöjen muutoksista (kuva 1). Energiasektorin päästöt ovat valtaosin päästökaupan piirissä, mikä helpottaa varautumista mahdolliseen päästötavoitteen ylittymiseen vuosina 2008–2012.

Lisätietoja kasvihuonekaasupäästöistä on saatavilla uudistuneesta suomenkielisestä yhteenvetoraportista . Raportti julkaistiin ensimmäisen kerran huhtikuussa 2007.

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2006. Kasvihuonekaasupäästöiksi lasketaan ihmistoiminnan aiheuttamat hiilidioksidin, metaanin, dityppioksidin ja F-kaasujen päästöt. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektori (ei mukana kuvassa) toimii Suomessa nettonieluna. Tämä tarkoittaa, että sektori sitoo enemmän päästöjä, mm. kasvavaan puustoon, kuin mitä sektorilta vapautuu ilmakehään. Vuonna 2006 sektorin nettopoistuma vastasi noin 33 miljoona hiilidioksiditonnia. Vain osa nettopoistumasta voidaan hyödyntää Kioton pöytäkirjan velvoitteen täyttämisessä.

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2006. Kasvihuonekaasupäästöiksi lasketaan ihmistoiminnan aiheuttamat hiilidioksidin, metaanin, dityppioksidin ja F-kaasujen päästöt. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektori (ei mukana kuvassa) toimii Suomessa nettonieluna. Tämä tarkoittaa, että sektori sitoo enemmän päästöjä, mm. kasvavaan puustoon, kuin mitä sektorilta vapautuu ilmakehään. Vuonna 2006 sektorin nettopoistuma vastasi noin 33 miljoona hiilidioksiditonnia. Vain osa nettopoistumasta voidaan hyödyntää Kioton pöytäkirjan velvoitteen täyttämisessä.

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (miljoonaa t) pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (ks. taulukko 2). Päästöt hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä.

vuosi päästöluokka
  Energiateolli-
suus
Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Muu energia Teollisuuspro-
sessit (pl. F-kaasut)
F-kaasut Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Yhteensä
1990 19,2 13,4 12,8 9,2 5,0 0,1 0,2 7,1 4,0 70,9
1991 19,0 12,9 12,5 8,9 4,6 0,1 0,2 6,7 4,0 68,7
1992 18,7 12,4 12,4 9,0 4,3 0,0 0,2 6,2 4,0 67,3
1993 21,5 12,5 12,0 8,6 4,3 0,0 0,2 6,2 4,0 69,3
1994 26,4 12,8 12,4 8,2 4,5 0,0 0,1 6,2 4,0 74,7
1995 24,1 12,3 12,2 7,8 4,5 0,1 0,1 6,3 3,9 71,3
1996 29,8 12,2 12,2 7,9 4,8 0,1 0,1 6,2 3,8 77,3
1997 27,4 12,4 12,8 7,9 5,0 0,2 0,1 6,2 3,7 75,8
1998 24,2 12,1 13,0 8,2 4,9 0,3 0,1 6,1 3,6 72,3
1999 23,7 12,1 13,2 7,9 5,0 0,4 0,1 5,9 3,5 71,7
2000 22,1 12,1 13,1 7,5 5,0 0,6 0,1 6,0 3,3 69,8
2001 27,5 11,6 13,3 7,7 5,0 0,7 0,1 5,8 3,2 75,0
2002 30,3 11,3 13,5 7,6 4,9 0,5 0,1 5,8 2,9 77,1
2003 37,2 11,7 13,7 7,6 5,2 0,7 0,1 5,7 2,8 84,8
2004 32,9 11,8 14,1 7,3 5,5 0,7 0,1 5,6 2,6 80,8
2005 22,0 11,5 14,1 7,1 5,3 0,9 0,1 5,6 2,4 69,0
2006 32,9 11,7 14,4 7,0 5,3 0,8 0,1 5,6 2,5 80,3

Taulukko 2. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin päästöt ja poistumat Suomessa (miljoonaa t CO2-ekv.). Päästöt ja poistumat hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä.

vuosi päästöluokka
  Metsämaa Maatalous-
maa
Ruohikko-
alueet
Turvetuo-
tantokentät
Puutuotteet Yhteensä
1990 -23,0 7,4 -2,5 0,6 -0,9 -18,4
1991 -37,6 5,6 -1,2 0,6 0,3 -32,2
1992 -31,4 5,4 -1,4 0,6 -0,2 -27,0
1993 -30,1 5,4 -1,0 0,6 -0,1 -25,1
1994 -22,9 5,2 -0,5 0,7 -0,8 -18,2
1995 -23,2 6,9 -1,0 0,7 -0,9 -17,5
1996 -32,2 7,1 -1,3 0,7 -1,0 -26,8
1997 -25,2 6,7 -1,0 0,7 -2,1 -20,9
1998 -22,7 6,1 -0,4 0,7 -1,8 -18,0
1999 -25,1 5,8 0,5 0,7 -2,0 -20,1
2000 -26,6 5,3 1,4 0,7 -1,3 -20,5
2001 -31,4 5,1 1,9 0,7 -0,3 -24,0
2002 -31,9 4,6 1,7 0,7 -0,4 -25,4
2003 -32,0 4,2 2,2 0,7 -0,9 -25,8
2004 -33,3 3,9 2,6 0,7 -0,8 -27,0
2005 -38,5 3,6 3,0 0,7 -0,3 -31,5
2006 -40,8 3,2 3,8 0,7 -0,4 -33,4
  • Päästöt ovat positiivisia lukuja, poistumat negatiivisia.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (378,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tie_001_fi.html