Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.12.2008

Vuoden 2007 kasvihuonekaasupäästöt noin 10% Kioton tavoitetason yläpuolella

Euroopan komissiolle 15. tammikuuta toimitettavan ennakkoarvion mukaan vuoden 2007 kasvihuonekaasupäästöt olivat 78.5 miljoonaa hiilidioksiditonnia, mikä on noin 2 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden päästöt. Vuoden 2007 päästöt ylittävät reilulla 10 prosentilla vuonna 2008 alkavan Kioton pöytäkirjan velvoitekauden (2008 – 2012) tavoitetason. Suomen päästöt ovat myös viimeisen viiden raportointivuoden aikana olleet keskimäärin lähes 7.5 miljoonaa tonnia eli 10 prosenttia Kioton pöytäkirjan sallitun päästötason (71 miljoonaa tonnia) yläpuolella. Vuotuiset vaihtelut päästöissä ovat olleet suuria.Vaihteluihin ovat vaikuttaneet erityisesti vesivoiman saatavuus Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, sähköntuonti Venäjältä sekä kotimaisen energiantuotannon vuotuinen rakenne ja määrä.

Täydellinen päästöinventaario vuodelle 2007 (ennakkotiedot)

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2007 suhteessa Kioton tavoitetasoon (71 Tg CO2 ekv.).

Kuva 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2007 suhteessa Kioton tavoitetasoon (71 Tg CO2 ekv.).

Taulukko 1. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (miljoonaa t CO2 ekv.) pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektori (ks. taulukko 2). Päästöt hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä.

Vuosi Päästöluokka
  Energiateollisuus Teollisuus ja rakentaminen Liikenne Muu energia Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Yhteensä
1990 19,19 13,41 12,79 9,19 4,91 0,09 0,18 7,13 3,98 70,87
1991 18,96 12,90 12,45 8,86 4,54 0,07 0,17 6,68 4,02 68,66
1992 18,73 12,38 12,39 8,98 4,27 0,04 0,16 6,21 4,04 67,20
1993 21,47 12,49 11,94 8,56 4,31 0,03 0,15 6,23 4,04 69,21
1994 26,40 12,79 12,31 8,22 4,52 0,04 0,15 6,22 3,98 74,63
1995 24,12 12,22 12,13 7,79 4,47 0,10 0,14 6,32 3,93 71,23
1996 29,83 12,11 12,12 7,94 4,80 0,15 0,14 6,22 3,85 77,15
1997 27,44 12,27 12,74 7,88 4,99 0,24 0,14 6,21 3,75 75,67
1998 24,18 11,94 12,92 8,15 4,85 0,30 0,14 6,06 3,60 72,14
1999 23,67 11,92 13,16 7,86 4,92 0,40 0,14 5,93 3,52 71,51
2000 22,12 11,93 13,09 7,50 4,92 0,58 0,12 5,97 3,32 69,55
2001 27,51 11,47 13,24 7,71 4,91 0,73 0,12 5,85 3,19 74,75
2002 30,26 11,17 13,46 7,64 4,85 0,53 0,11 5,83 2,98 76,83
2003 37,19 11,53 13,69 7,58 5,17 0,71 0,10 5,75 2,80 84,53
2004 32,94 11,63 14,07 7,28 5,45 0,73 0,11 5,62 2,67 80,49
2005 21,97 11,31 14,14 6,97 5,33 0,89 0,11 5,60 2,46 68,78
2006 32,90 11,56 14,35 6,81 5,31 0,80 0,10 5,59 2,52 79,95
2007 30,71 11,58 14,75 6,73 5,77 0,93 0,10 5,53 2,43 78,53

Taulukko 2. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin päästöt ja poistumat Suomessa (miljoonaa t CO2-ekv.). Päästöt ja poistumat hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä.

Vuosi Päästöluokka 1)
  Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Turvetuotantokentät Puutuotteet Yhteensä
1990 -23,19 7,41 -2,13 1,08 -0,95 -17,77
1991 -37,68 5,61 -0,83 1,10 0,31 -31,50
1992 -31,50 5,44 -1,07 1,14 -0,22 -26,22
1993 -30,04 5,43 -0,60 1,16 -0,09 -24,15
1994 -22,82 5,24 -0,13 1,20 -0,76 -17,27
1995 -23,12 6,90 -0,68 1,21 -0,87 -16,56
1996 -32,16 7,13 -0,88 1,25 -1,05 -25,71
1997 -24,99 6,70 -0,57 1,29 -2,12 -19,70
1998 -22,37 6,13 0,09 1,32 -1,77 -16,59
1999 -24,59 5,80 0,96 1,34 -2,04 -18,53
2000 -25,71 5,28 1,92 1,37 -1,27 -18,42
2001 -30,06 5,09 2,42 1,37 -0,31 -21,50
2002 -30,18 4,62 2,15 1,35 -0,44 -22,50
2003 -29,80 4,17 2,66 1,35 -0,89 -22,51
2004 -30,77 3,86 3,01 1,42 -0,83 -23,31
2005 -36,36 3,55 3,44 1,41 -0,34 -28,30
2006 -40,69 3,24 4,24 1,40 -0,39 -32,21
2007 -32,81 3,33 4,06 1,36 -1,22 -25,29
1) Positiivinen luku tarkoittaa päästöä, negatiivinen nettonielua


Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (348,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_tie_001_fi.html