Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t) efter utsläppsklass

Utsläppsklass År
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Energyindustri 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1
Industri och byggande 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Samfärdsel 0,6 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1
Industrieprocesser 5,3 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 4,6 4,8
Användning av lösningsmedeloch övriga produkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Gödsel hantering 2,1 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6
Odlingsmark 13,9 12,3 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4 10,3 10,3
Avfall 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Uppvärmning av byggnadersamt fiskerinäring, lant-och skogsbruk 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Diffusa utsläpp av bränslen 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga utsläpp 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9
Markanvändning,förändrad markanvändning ochskogsbruk 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Totalt 25,6 23,3 23,1 22,6 22,2 22,4 22,1 22,2 22,6 22,6 22,7 22,4 22,4
1) Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007, Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995, 1997–2007 (1000 t) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2009-04-24_tau_004_sv.html