Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2010

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 6 prosenttia alle Kioton pöytäkirjan velvoitetason

Euroopan komissiolle 15.1.2011 toimitettavan ennakkotiedon mukaan Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2009 vastasivat 66,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (CO2-ekv.). Edellisvuoteen verrattuna päästöt pienenivät 6 prosenttia. Vähenemistä tapahtui kaikilla sektoreilla. Merkittävimmin pienenivät teollisuusprosessien (26 %), teollisuuden ja rakentamisen polttoaineiden käytön (23 %) ja liikenteen (5 %) päästöt. Maatalouden ja jätteiden käsittelyn päästöjen vähenemä oli 3 - 4 %. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorin nettonielu kasvoi huomattavasti 40,7 miljoonaan tonniin. LULUCF-sektorin nieluja ei lasketa täysimääräisinä mukaan Kioton pöytäkirjan velvoitteeseen.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2009

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain 1990-2009

Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori (ks. taulukko alla). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Päästöt yhteensä ilman LULUCF-luokkaa
Energia- teollisuus Teollisuus ja rakentaminen Kotimaan liikenne Muu energia 1) Teollisuus- prosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,36 12,79 9,18 4,98 0,09 0,18 6,66 3,97 70,40
1991 18,96 12,83 12,43 8,85 4,61 0,07 0,17 6,27 4,01 68,20
1992 18,73 12,30 12,35 8,97 4,35 0,04 0,16 5,86 4,03 66,78
1993 21,47 12,41 11,88 8,55 4,43 0,03 0,15 5,94 4,02 68,89
1994 26,40 12,70 12,23 8,22 4,56 0,04 0,15 5,97 3,97 74,23
1995 24,12 12,14 12,03 7,78 4,54 0,10 0,14 6,05 3,91 70,81
1996 29,83 12,00 12,00 7,92 4,72 0,15 0,14 5,96 3,82 76,53
1997 27,44 12,27 12,59 7,87 4,93 0,24 0,14 5,97 3,72 75,17
1998 24,18 11,94 12,74 8,14 4,87 0,30 0,14 5,85 3,55 71,70
1999 23,66 11,92 12,94 7,86 4,93 0,40 0,14 5,76 3,48 71,08
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 4,95 0,57 0,12 5,85 3,27 69,16
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,94 0,72 0,12 5,77 3,14 74,38
2002 30,26 11,17 13,15 7,66 4,88 0,53 0,11 5,83 2,92 76,52
2003 37,21 11,54 13,34 7,60 5,19 0,71 0,10 5,83 2,75 84,27
2004 32,97 11,63 13,68 7,28 5,47 0,74 0,11 5,77 2,61 80,26
2005 21,93 11,34 13,71 6,98 5,32 0,91 0,11 5,78 2,40 68,47
2006 32,88 11,62 13,90 6,78 5,37 0,80 0,10 5,78 2,46 79,70
2007 30,83 11,46 14,27 6,61 5,77 0,95 0,10 5,79 2,37 78,14
2008 24,25 10,80 13,68 6,42 6,02 1,04 0,09 5,93 2,28 70,51
2009 25,43 8,33 13,01 6,47 4,30 0,94 0,07 5,71 2,19 66,44
1) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt

LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Kosteikot Puutuotteet Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF)
1990 -21,20 5,42 0,63 1,01 -0,95 -15,08
1991 -35,84 4,78 0,61 1,03 0,31 -29,12
1992 -29,13 4,55 0,57 1,07 -0,22 -23,16
1993 -27,24 4,77 0,55 1,09 -0,09 -20,93
1994 -19,12 4,66 0,57 1,12 -0,76 -13,53
1995 -19,13 4,94 0,54 1,14 -0,87 -13,38
1996 -28,42 4,94 0,53 1,17 -1,05 -22,83
1997 -23,52 4,94 0,52 1,20 -2,12 -18,98
1998 -22,01 4,92 0,50 1,24 -1,77 -17,11
1999 -24,57 4,88 0,51 1,26 -2,04 -19,97
2000 -26,45 4,79 0,51 1,28 -1,27 -21,14
2001 -30,94 4,87 0,53 1,28 -0,31 -24,58
2002 -31,16 5,01 0,53 1,26 -0,44 -24,79
2003 -31,01 4,95 0,53 1,27 -0,89 -25,16
2004 -31,21 5,12 0,54 1,33 -0,83 -25,06
2005 -34,55 5,32 0,54 1,31 -0,34 -27,71
2006 -38,24 5,59 0,55 1,31 -0,45 -31,24
2007 -29,30 5,75 0,57 1,31 -1,73 -23,42
2008 -34,59 5,94 0,57 1,31 -0,31 -27,07
2009 -46,90 6,07 0,57 1,24 -1,71 -40,73

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (409,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2010-12-10_tie_001_fi.html