Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990–2009

  Energi- industrin Industri och byggande (utsläppen från energi- användning av bränslen) Inrikes transport Upp- värmning av byggnader samt fiskeri- näring, lant- och skogsbruk Övrig andvändning av bränslen Diffusa utsläpp av bränslen Industri- processer Användning av lösnings- medel och övriga produkter Utsläppen utan LULUCF 1) Mark- användning, förändrad mark- användning och skogsbruk (LULUCF)
  miljoner ton CO2-ekv.
1990 19,06 13,17 12,48 7,04 1,19 0,22 3,32 0,12 56,59 -15,16
1991 18,82 12,66 12,13 6,89 1,02 0,21 3,17 0,11 55,01 -29,18
1992 18,58 12,14 12,05 6,99 1,03 0,22 3,04 0,10 54,15 -23,21
1993 21,29 12,23 11,59 6,51 1,03 0,27 3,06 0,09 56,07 -20,97
1994 26,20 12,52 11,94 6,16 1,14 0,17 3,16 0,08 61,36 -13,56
1995 23,92 11,96 11,74 5,70 1,20 0,17 3,07 0,08 57,83 -13,40
1996 29,59 11,82 11,72 5,81 1,22 0,15 3,24 0,08 63,64 -22,80
1997 27,20 12,07 12,30 5,83 1,13 0,20 3,48 0,07 62,28 -18,94
1998 23,95 11,74 12,45 5,92 1,38 0,14 3,48 0,07 59,13 -17,04
1999 23,43 11,72 12,68 5,83 1,23 0,13 3,58 0,07 58,67 -19,87
2000 21,90 11,73 12,59 5,47 1,26 0,13 3,58 0,07 56,73 -21,07
2001 27,23 11,29 12,71 5,69 1,23 0,12 3,64 0,07 61,99 -24,48
2002 29,94 10,98 12,91 5,64 1,22 0,12 3,54 0,07 64,43 -24,77
2003 36,85 11,35 13,10 5,56 1,23 0,12 3,77 0,06 72,04 -25,12
2004 32,63 11,44 13,45 5,43 1,07 0,11 3,96 0,06 68,16 -25,08
2005 21,65 11,15 13,48 5,24 0,98 0,13 3,69 0,06 56,38 -27,80
2006 32,52 11,44 13,67 5,05 0,98 0,11 3,93 0,06 67,76 -31,37
2007 30,47 11,29 14,04 4,94 0,91 0,13 4,28 0,06 66,13 -23,48
2008 23,93 10,64 13,38 4,75 0,92 0,14 4,44 0,05 58,25 -27,17
2009 25,12 8,19 12,71 4,84 0,89 0,12 3,50 0,05 55,41 -40,70
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009, Tabellbilaga 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tau_002_sv.html