Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2011

Vuoden 2010 kasvihuonekaasupäästöt lähes taantumaa edeltäneellä tasolla

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 vastasivat 74,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2- ekv.). Ne nousivat edellisestä vuodesta 8,5 miljoonalla hiilidioksiditonnilla ylittäen Kioton pöytäkirjan tavoitetason noin 5 prosentilla. Tieto perustuu Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta lähetettävään ennakkotietoon vuoden 2010 päästöistä.


Energiasektorilla päästöt kasvoivat 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Teollisuuden prosessipäästöt nousivat 8 prosenttia. Myös maatalouden päästöt sekä liuottimien ja muiden tuotteiden käytön päästöt nousivat hieman. Jätesektorin päästöt pysyivät samalla tasolla. Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous-sektorin nettonielut putosivat 40 prosentilla pääasiassa lisääntyneiden hakkuiden vuoksi.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain

Suomen kasvihuonekaasupäästöt pois lukien maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektori (ks. taulukko alla). Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

Vuosi Energia Teollisuusprosessit Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö Maatalous Jätteiden käsittely Päästöt
yhteensä
ilman
LULUCF-
luokkaa
Energia- teollisuus Teollisuus ja rakentaminen Kotimaan liikenne Muu energia 1) Teollisuus- prosessit (pl. F-kaasut) F-kaasut
1990 19,19 13,36 12,76 9,18 5,01 0,09 0,18 6,62 3,97 70,35
1991 18,96 12,83 12,40 8,85 4,64 0,07 0,17 6,23 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,32 8,97 4,39 0,04 0,16 5,82 4,03 66,76
1993 21,47 12,41 11,85 8,55 4,46 0,03 0,15 5,91 4,02 68,86
1994 26,40 12,70 12,20 8,22 4,64 0,04 0,15 5,94 3,97 74,25
1995 24,12 12,14 11,99 7,78 4,59 0,10 0,14 6,03 3,91 70,81
1996 29,83 12,00 11,98 7,92 4,76 0,15 0,14 5,94 3,82 76,54
1997 27,44 12,27 12,55 7,87 4,98 0,24 0,14 5,95 3,72 75,16
1998 24,18 11,94 12,70 7,99 4,92 0,30 0,14 5,83 3,55 71,55
1999 23,66 11,92 12,94 7,74 4,98 0,40 0,14 5,75 3,48 71,01
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 5,00 0,57 0,12 5,84 3,27 69,20
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,99 0,72 0,12 5,77 3,14 74,43
2002 30,26 11,17 13,16 7,66 4,94 0,53 0,11 5,83 2,92 76,58
2003 37,23 11,54 13,34 7,72 5,24 0,71 0,10 5,84 2,75 84,48
2004 33,05 11,63 13,69 7,33 5,52 0,74 0,11 5,78 2,61 80,45
2005 21,93 11,33 13,71 7,13 5,42 0,91 0,11 5,79 2,40 68,73
2006 32,89 11,62 13,90 6,90 5,46 0,80 0,10 5,79 2,46 79,92
2007 30,83 11,44 14,26 6,71 5,86 0,95 0,10 5,78 2,38 78,31
2008 24,17 10,78 13,60 6,24 6,10 1,04 0,09 5,87 2,28 70,18
2009 25,22 8,39 12,92 6,20 4,40 0,94 0,07 5,72 2,19 66,05
2010 30,55 9,88 13,57 6,68 4,57 1,20 0,07 5,88 2,19 74,58
1) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt

LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat Suomessa. Päästöt ja poistumat miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä (neg. luku tarkoittaa poistumaa, pos. päästöä)

Vuosi Metsämaa Maatalousmaa Ruohikkoalueet Kosteikot Rakennetut alueet Puutuotteet Maankäyttö,
maankäytön
muutos ja
metsätalous
(LULUCF)
1990 -23,26 5,57 0,80 1,30 0,82 -0,95 -15,71
1991 -37,48 4,97 0,80 1,34 0,86 0,31 -29,21
1992 -31,37 4,81 0,78 1,37 0,93 -0,22 -23,71
1993 -29,67 5,08 0,76 1,41 0,97 -0,09 -21,55
1994 -22,24 5,08 0,74 1,44 1,01 -0,76 -14,72
1995 -22,24 5,40 0,72 1,47 1,04 -0,87 -14,48
1996 -31,31 5,50 0,69 1,47 1,13 -1,05 -23,57
1997 -25,59 5,64 0,68 1,47 1,22 -2,12 -18,69
1998 -23,92 5,77 0,68 1,47 1,32 -1,77 -16,44
1999 -26,75 5,90 0,68 1,51 1,35 -2,04 -19,35
2000 -28,12 6,03 0,67 1,52 1,35 -1,27 -19,81
2001 -32,48 6,28 0,70 1,53 1,55 -0,31 -22,73
2002 -33,05 6,49 0,72 1,53 1,57 -0,44 -23,19
2003 -33,09 6,49 0,73 1,56 1,63 -0,89 -23,56
2004 -34,10 6,59 0,78 1,54 1,81 -0,83 -24,21
2005 -38,63 6,64 0,74 1,61 1,92 -0,34 -28,06
2006 -41,95 6,61 0,75 1,64 1,84 -0,45 -31,57
2007 -32,47 6,67 0,71 1,80 1,84 -1,73 -23,19
2008 -37,21 6,80 0,67 1,93 1,82 0,27 -25,71
2009 -48,15 6,73 0,67 1,99 1,81 1,76 -35,18
2010 -32,77 6,71 0,66 2,11 1,76 0,41 -21,12

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (434,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2011-12-13_tie_001_fi.html