Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.12.2011

Växthusgasutsläppen nästan på samma nivå år 2010 som före recessionen

År 2010 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 74,6 miljoner ton koldioxid (CO2- ekv.). De ökade med 8,5 miljoner ton koldioxid från året innan, vilket var omkring 5 procent över målnivån för Kyotoprotokollet. Uppgiften baserar sig på den preliminära uppgift om utsläppen för år 2010 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari.

Inom energisektorn ökade utsläppen med 15 procent jämfört med föregående år. Industrins processutsläpp steg med 8 procent. Också utsläppen från lantbruket samt från användningen av lösningsmedel och övriga produkter ökade något. Utsläppen från avfallssektorn låg på oförändrad nivå. Nettosänkan inom sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk minskade med 40 procent huvudsakligen på grund av ökade avverkningar.

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2010

Utvecklingen av Finlands växthusgasutsläpp efter sektor 1990–2010

Finlands växthusgasutsläpp exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (se tabellen nedan). Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

År Energi Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfalls- hantering Utsläppen utan LULUCF
Energi- industrin Industri och byggande (utsläppen från energianvändning av bränslen) Inrikes transport Övrig andvändning av bränslen 1) Övriga industri- processer Användning av F-gaser
1990 19,19 13,36 12,76 9,18 5,01 0,09 0,18 6,62 3,97 70,35
1991 18,96 12,83 12,40 8,85 4,64 0,07 0,17 6,23 4,01 68,17
1992 18,73 12,30 12,32 8,97 4,39 0,04 0,16 5,82 4,03 66,76
1993 21,47 12,41 11,85 8,55 4,46 0,03 0,15 5,91 4,02 68,86
1994 26,40 12,70 12,20 8,22 4,64 0,04 0,15 5,94 3,97 74,25
1995 24,12 12,14 11,99 7,78 4,59 0,10 0,14 6,03 3,91 70,81
1996 29,83 12,00 11,98 7,92 4,76 0,15 0,14 5,94 3,82 76,54
1997 27,44 12,27 12,55 7,87 4,98 0,24 0,14 5,95 3,72 75,16
1998 24,18 11,94 12,70 7,99 4,92 0,30 0,14 5,83 3,55 71,55
1999 23,66 11,92 12,94 7,74 4,98 0,40 0,14 5,75 3,48 71,01
2000 22,12 11,94 12,84 7,49 5,00 0,57 0,12 5,84 3,27 69,20
2001 27,51 11,48 12,96 7,73 4,99 0,72 0,12 5,77 3,14 74,43
2002 30,26 11,17 13,16 7,66 4,94 0,53 0,11 5,83 2,92 76,58
2003 37,23 11,54 13,34 7,72 5,24 0,71 0,10 5,84 2,75 84,48
2004 33,05 11,63 13,69 7,33 5,52 0,74 0,11 5,78 2,61 80,45
2005 21,93 11,33 13,71 7,13 5,42 0,91 0,11 5,79 2,40 68,73
2006 32,89 11,62 13,90 6,90 5,46 0,80 0,10 5,79 2,46 79,92
2007 30,83 11,44 14,26 6,71 5,86 0,95 0,10 5,78 2,38 78,31
2008 24,17 10,78 13,60 6,24 6,10 1,04 0,09 5,87 2,28 70,18
2009 25,22 8,39 12,92 6,20 4,40 0,94 0,07 5,72 2,19 66,05
2010 30,55 9,88 13,57 6,68 4,57 1,20 0,07 5,88 2,19 74,58
1) Övrig andvändning av bränslen innehåller subguppen uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk,, övrig andvändning av bränslen och diffusa utsläpp av bränslen

Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland. Utsläpp och upptag i sänkor angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid (utsläpp är positiva siffror, upptag negativa)

År Skogsmark Lantbruksmark Vall Våtmarker Byggda marker Träprodukter Markanvändning,
förändrad
markanvändning
och skogsbruk
(LULUCF)
1990 -23,26 5,57 0,80 1,30 0,82 -0,95 -15,71
1991 -37,48 4,97 0,80 1,34 0,86 0,31 -29,21
1992 -31,37 4,81 0,78 1,37 0,93 -0,22 -23,71
1993 -29,67 5,08 0,76 1,41 0,97 -0,09 -21,55
1994 -22,24 5,08 0,74 1,44 1,01 -0,76 -14,72
1995 -22,24 5,40 0,72 1,47 1,04 -0,87 -14,48
1996 -31,31 5,50 0,69 1,47 1,13 -1,05 -23,57
1997 -25,59 5,64 0,68 1,47 1,22 -2,12 -18,69
1998 -23,92 5,77 0,68 1,47 1,32 -1,77 -16,44
1999 -26,75 5,90 0,68 1,51 1,35 -2,04 -19,35
2000 -28,12 6,03 0,67 1,52 1,35 -1,27 -19,81
2001 -32,48 6,28 0,70 1,53 1,55 -0,31 -22,73
2002 -33,05 6,49 0,72 1,53 1,57 -0,44 -23,19
2003 -33,09 6,49 0,73 1,56 1,63 -0,89 -23,56
2004 -34,10 6,59 0,78 1,54 1,81 -0,83 -24,21
2005 -38,63 6,64 0,74 1,61 1,92 -0,34 -28,06
2006 -41,95 6,61 0,75 1,64 1,84 -0,45 -31,57
2007 -32,47 6,67 0,71 1,80 1,84 -1,73 -23,19
2008 -37,21 6,80 0,67 1,93 1,82 0,27 -25,71
2009 -48,15 6,73 0,67 1,99 1,81 1,76 -35,18
2010 -32,77 6,71 0,66 2,11 1,76 0,41 -21,12

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (356,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2011-12-13_tie_001_sv.html