Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Metaanipäästöt Suomessa 1990–2010

  Energia- teollisuus Teolli- suus ja rakenta- minen (poltto- peräiset päästöt) Koti- maan liikenne Raken- nusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kala- talous Muu poltto- aine- käyttö Poltto- ainei- den haih- tuma- päästöt Teolli- suuden prosessi- peräiset päästöt Koti- eläinten ruoan- sulatus Lannan- käsittely Niitto- jään- nösten poltto pellolla Jätteiden käsittely Päästöt ilman LULUCF- luokkaa Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF)
  tuhatta tonnia
1990 0,4 0,6 4,7 8,7 0,1 0,5 0,2 92,0 11,8 0,09 181,4 300,7 1,9
1991 0,4 0,6 4,5 8,7 0,1 2,0 0,2 88,5 11,5 0,01 183,4 299,9 1,8
1992 0,4 0,6 4,4 8,8 0,08 2,7 0,2 85,5 11,6 0,01 184,2 298,5 1,9
1993 0,5 0,6 4,2 8,8 0,07 3,5 0,4 85,6 11,9 0,02 184,1 299,7 1,8
1994 0,6 0,7 4,0 8,8 0,1 3,8 0,5 85,7 12,5 0,01 181,4 298,0 1,9
1995 0,6 0,7 3,9 8,8 0,1 3,8 0,5 80,8 12,9 0,02 178,5 290,7 1,9
1996 0,7 0,7 3,7 9,2 0,1 3,9 0,5 81,0 13,0 0,03 174,1 287,0 1,9
1997 0,8 0,7 3,6 9,2 0,1 3,4 0,4 81,9 13,8 0,02 169,3 283,3 2,0
1998 0,8 0,7 3,5 9,3 0,1 3,5 0,5 80,0 13,5 0,01 161,7 273,6 2,0
1999 0,8 0,7 3,4 9,1 0,1 2,8 0,5 78,8 13,3 0,01 158,0 267,5 2,0
2000 0,7 0,7 3,2 8,9 0,1 2,6 0,5 78,9 13,6 0,04 148,2 257,4 2,0
2001 0,9 0,7 3,0 9,9 0,1 3,2 0,5 77,9 13,1 0,02 141,9 251,3 2,1
2002 1,2 0,7 2,9 10,2 0,1 2,7 0,5 78,6 13,7 0,02 131,7 242,3 2,1
2003 1,3 0,7 2,8 10,3 0,1 2,9 0,4 77,7 14,2 0,02 123,2 233,7 2,1
2004 1,2 0,7 2,6 10,3 0,1 2,6 0,5 76,9 14,2 0,02 116,7 225,7 2,0
2005 1,0 0,6 2,4 10,3 0,1 3,1 0,4 76,3 14,6 0,01 106,7 215,6 2,1
2006 1,2 0,7 2,2 10,6 0,1 2,6 0,4 76,4 14,6 0,02 109,5 218,3 2,1
2007 1,1 0,7 2,1 10,6 0,1 2,4 0,4 75,3 14,5 0,03 105,2 212,6 2,1
2008 1,0 0,6 1,9 11,1 0,1 2,3 0,4 74,7 14,6 0,03 100,7 207,6 2,2
2009 1,0 0,5 1,8 11,6 0,1 2,2 0,4 75,3 14,2 0,02 96,7 203,9 2,3
2010 1,1 0,7 1,8 12,8 0,1 1,9 0,4 76,4 14,3 0,02 96,4 206,1 2,4

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Liitetaulukko 4. Metaanipäästöt Suomessa 1990–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tau_004_fi.html