Liitetaulukko 5. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990–2010

  Energia- teollisuus Teolli- suus ja rakenta- minen (poltto- peräiset päästöt) Koti- maan liikenne Raken- nusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kala- talous Muu poltto- aine- käyttö Teolli- suuden prosessi- peräiset päästöt Liuotti- mien ja muiden tuotteiden käyttö Lannan- käsittely Viljelys- maat Jätteiden käsittely Päästöt ilman LULUCF- luokkaa 1) Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF)
  tuhatta tonnia
1990 0,4 0,6 0,6 0,3 1,4 5,3 0,2 1,6 12,7 0,5 23,6 0,3
1991 0,4 0,5 0,6 0,3 1,4 4,6 0,2 1,5 11,9 0,5 21,8 0,3
1992 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3 4,2 0,2 1,4 10,8 0,5 20,2 0,3
1993 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3 4,4 0,2 1,4 11,0 0,5 20,7 0,3
1994 0,6 0,5 0,6 0,3 1,3 4,6 0,2 1,5 11,1 0,5 21,1 0,3
1995 0,6 0,5 0,6 0,2 1,2 4,7 0,2 1,4 11,7 0,5 21,7 0,3
1996 0,7 0,5 0,6 0,3 1,2 4,7 0,2 1,5 11,3 0,5 21,6 0,3
1997 0,7 0,6 0,6 0,3 1,2 4,7 0,2 1,5 11,2 0,5 21,4 0,3
1998 0,7 0,6 0,6 0,3 1,1 4,4 0,2 1,5 11,0 0,5 20,9 0,3
1999 0,7 0,6 0,6 0,3 1,1 4,3 0,2 1,4 10,9 0,5 20,6 0,3
2000 0,7 0,6 0,6 0,2 1,0 4,4 0,2 1,4 11,2 0,5 20,8 0,3
2001 0,8 0,6 0,6 0,3 1,0 4,2 0,2 1,3 11,1 0,5 20,6 0,3
2002 0,9 0,6 0,6 0,3 1,0 4,3 0,1 1,4 11,2 0,5 20,9 0,3
2003 1,1 0,6 0,6 0,3 1,1 4,5 0,1 1,4 11,2 0,5 21,4 0,3
2004 1,0 0,6 0,6 0,3 1,0 4,8 0,1 1,4 11,1 0,5 21,4 0,3
2005 0,8 0,5 0,6 0,2 0,9 5,2 0,2 1,4 11,1 0,5 21,5 0,3
2006 1,1 0,5 0,6 0,2 1,0 4,6 0,1 1,3 11,2 0,5 21,2 0,4
2007 1,1 0,5 0,6 0,2 0,9 4,8 0,1 1,3 11,2 0,5 21,3 0,4
2008 1,0 0,5 0,6 0,2 0,8 5,1 0,1 1,3 11,6 0,5 21,7 0,4
2009 0,9 0,4 0,6 0,2 0,8 2,6 0,08 1,4 11,0 0,5 18,4 0,4
2010 1,2 0,5 0,6 0,3 0,8 0,5 0,09 1,4 11,4 0,5 17,2 0,4
1) Kokonaispäästössä mukana olevia polttoaineiden haihtumapäästöjä ja niittojäännösten polton päästöjä ei esitetä taulukossa, niiden päästöt yhteensä ovat vuosittain alle 0,005 tuhatta tonnia

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2010, Liitetaulukko 5. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990–2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tau_005_fi.html