Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.12.2012

Vuoden 2011 kasvihuonekaasupäästöt laskivat edellisvuodesta

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2011 vastasivat 66,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2- ekv.). Ne laskivat edellisvuodesta 7,7 miljoonalla hiilidioksiditonnilla alittaen Kioton pöytäkirjan tavoitetason noin 6 prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:n komissiolle 15. tammikuuta 2013 lähetettävään ennakkoraporttiin vuoden 2011 päästöistä.

Kioton pöytäkirjan tavoitetaso ja Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2011 (milj. tonnia CO2-ekv.), ei sisällä LULUCF -sektoria

Kioton pöytäkirjan tavoitetaso ja Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2011 (milj. tonnia CO2-ekv.), ei sisällä LULUCF -sektoria


Päästöt vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla sektoreilla, merkittävimmin energiasektorilla 12 prosenttia (lähes 7,4 miljoonalla hiilidioksiditonnilla). Sähköntuotannon fossiilisia polttoaineita korvattiin sähköntuonnilla hyvän pohjoismaisen vesitilanteen takia. Lisäksi energian kokonaiskulutus laski teollisuustuotannon vähenemisestä ja lämpimästä loppuvuodesta johtuen. Suurin osa päästövähenemästä toteutui päästökauppasektorilla.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous -sektorin (LULUCF) nettonielut pysyivät viimevuotisella tasolla (24,8 miljoonaa hiilidioksiditonnia).

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä

      1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 70,43 70,88 69,32 68,70 80,03 78,23 70,16 66,09 74,50 66,77
  Energiasektori 54,49 56,06 54,46 54,00 65,34 63,11 54,72 52,69 60,53 53,15
    Energiateollisuus 19,19 24,12 22,12 21,88 32,84 30,78 24,09 25,15 30,47 24,43
    Teollisuus ja rakentaminen 13,36 12,14 11,94 11,33 11,61 11,43 10,77 8,40 9,89 9,66
    Kotimaan liikenne 12,76 11,99 12,84 13,71 13,90 14,26 13,60 12,92 13,43 13,22
    Muu energia 1) 9,19 7,81 7,56 7,07 6,99 6,63 6,26 6,23 6,74 5,84
  Teollisuusprosessit 5,12 4,69 5,57 6,36 6,29 6,82 7,16 5,38 5,76 5,58
    Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) 5,01 4,59 5,01 5,42 5,46 5,86 6,10 4,44 4,56 4,51
    F-kaasujen käyttö 0,12 0,10 0,57 0,94 0,83 0,96 1,06 0,95 1,20 1,06
  Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,18 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07
  Maatalous 6,66 6,07 5,89 5,83 5,83 5,82 5,91 5,76 5,95 5,86
  Jätteiden käsittely 3,97 3,91 3,27 2,40 2,47 2,38 2,28 2,19 2,19 2,11
LULUCF-sektori -15,30 -14,27 -20,59 -30,10 -34,09 -25,88 -29,80 -39,44 -24,79 -24,75
1) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt

EU:n ilmasto- ja energiapakettiin kuuluvan taakanjakopäätöksen seuranta edellyttää jatkossa päästötietojen jakamista päästökaupan piiriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin. Taakanjakopäätöksessä on sovittu rajoitusvelvoitteista päästökauppasektorin ulkopuolisille päästöille vuosien 2013-2020 aikana verrattuna vuoden 2005 päästöihin. Suomen kyseinen päästövähennysvelvoite on 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Vuosien 2013 - 2020 välissä päästöjen on oltava nk. tavoitepolulla tai sitä alhaisemmat. Tavoitepolku on lineaarinen ja sen alkupiste on vuosien 2008 - 2010 päästökauppasektoriin kuulumattomien päästöjen keskiarvo ja loppupiste vuoden 2020 päästövähennystavoite. Päästökauppasektorin ulkopuoliset päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiamarkkinavirasto.

Kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat jaoteltuina päästökauppasektoriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008-2011 (milj. tonnia CO2-ekv.). LULUCF-sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin

  2005 2008 2009 2010 2011 Muutos, 2010 - 2011
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 68,7 70,2 66,1 74,5 66,8 -7,7
  Päästökauppasektori 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 -6,2
  Ei-päästökauppasektori 35,6 34,0 31,7 33,2 31,7 -1,5
LULUCF-sektori -30,1 -29,8 -39,4 -24,8 -24,7 0,05
1) Lähde: Energiamarkkinavirasto

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (350,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2011/khki_2011_2012-12-13_tie_001_fi.html