Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av Finlands växthusgasutsläppen. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

    Första publicering Föregående publicering Senaste publicering 5) Revision 3)
  Statistikår 4) Snabbestimat 1) Preliminär uppgift Officiell uppgift 2) 13.12.2012 15.4.2013 %
Totalt utspläpp 1990     71,1 70,4 70,4 -0,9
2005   69,3 69,3 68,7 68,7 -0,7
2008   70,1 70,1 70,2 70,2 0,1
2009 68,6 66,4 66,3 66,1 66,1 -0,4
2010 76,0 74,6 74,6 74,5 74,5 0,0
2011 67,3 66,8 67,0 66,8 67,0  
Sektorn utanför utsläppshandeln 2005     36,2 35,6 35,6 -1,4
2008     34,0 34,0 34,0 0,2
2009     32,0 31,7 31,7 -0,9
2010     33,3 33,2 33,2 0,0
2011 32,2 31,7 31,9 31,7 31,9  
1) Snabbestimat har inte beräknats med samma metoder som de preliminära och de officiella siffrorna
2) De officiella siffrorna motsvarar de utsläppsmängder som rapporterats till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet i frågavarande år
3) I revisionen jämförs uppgifterna från den senaste publiceringen med uppgifterna från den första officiella publiceringen
4) Revideringarna av utsläppsvolymerna för år 1990 har beräknats på basis av den utsläppsvolym som bekräftats i den granskade rapporteringen av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod från år 2006, revideringarna av de övriga åren har beräknats på basis av de officiella siffrorna för åren i fråga
5) Utsläppssiffrorna från inventeringen av växthusgaser preciseras varje år för hela tidsseriens del, eftersom det hela tiden sker förbättringar i inventeringen utgående från rekommendationerna för de internationella granskningarna av inventeringen och utvecklingen av de vetenskapliga grunderna för metoderna för beräkningen av utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Timo Kareinen 09 1734 3563, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2011, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2011/khki_2011_2013-04-15_rev_001_sv.html