Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av Finlands växthusgasutsläppen. Utsläpp angivna i motsvarande miljoner ton koldioxid

    Första publicering Föregående publicering Senaste publicering 4) Revision 5)
  Statistikår 1) Snabbestimat 2) Preliminär uppgift Officiell uppgift 3) 12.12.2013 15.4.2014 %
Totalt utspläpp 1990     71,1 70,3 70,3 -1,1
2005   69,3 69,3 68,7 68,6 -0,9
2008   70,1 70,1 70,1 70,1 0,0
2009 68,6 66,4 66,3 66,0 66,0 -0,5
2010 76,0 74,6 74,6 74,4 74,4 -0,2
2011 67,3 66,8 67,0 66,8 66,9 -0,2
2012 61,4 60,9 61,0 60,9 61,0  
Sektorn utanför utsläppshandeln 2005     36,2 35,6 35,5 -1,8
2008     34,0 34,0 34,0 0,0
2009     32,0 31,6 31,6 -1,1
2010     33,3 33,1 33,1 -0,5
2011 32,2 31,7 31,9 31,8 31,8 -0,5
2012 31,9 31,4 31,5 31,4 31,5  
1) Revideringarna av utsläppsvolymerna för år 1990 har beräknats på basis av den utsläppsvolym som bekräftats i den kontrollerade rapporteringen av Kyotoprotokollets första åtagandeperiod från år 2006, revideringarna av de övriga åren har beräknats på basis av de officiella siffrorna för åren i fråga
2) Snabbestimat har inte beräknats med samma metoder som de preliminära och de officiella siffrorna
3) De officiella siffrorna motsvarar de utsläppsmängder som rapporterats till Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet i frågavarande år
4) Utsläppssiffrorna från inventeringen av växthusgaser preciseras varje år för hela tidsseriens del, eftersom det hela tiden sker förbättringar i inventeringen utgående från rekommendationerna för de internationella kontrollerna av inventeringen och utvecklingen av de vetenskapliga grunderna för metoderna för beräkningen av utsläpp
5) I revisionen jämförs uppgifterna från den senaste publiceringen med uppgifterna från den första officiella publiceringen

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 09 1734 2937, Riitta Pipatti 09 1734 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 15.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2014-04-15_rev_001_sv.html