Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 15.4.2014

Suomen kasvihuonekaasupäästöt Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitekaudella arvioitu

Tilastokeskuksen kasvihuonekaasupäästötietojen mukaan Suomi täyttää Kioton ensimmäisen velvoitekauden päästörajoitusvelvoitteensa. Kauden 2008–2012 päästöt olivat 5 prosenttia alle Suomelle määritellyn sallitun päästömäärän. Tarkastuslaskennasta aiheutunut muutos verrattuna joulukuussa 2013 julkistettuun ennakkotietoon oli hyvin vähäinen (0,01 prosenttia kaudella 2008–2012).

Kioton pöytäkirjan tavoitetaso ja Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (milj. tonnia CO2-ekv.), ei sisällä LULUCF-sektoria

Kioton pöytäkirjan tavoitetaso ja Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 1990–2012 (milj. tonnia CO2-ekv.), ei sisällä LULUCF-sektoria


Suomen kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2012 edellisvuodesta 5,9 miljoonalla hiilidioksiditonnilla (CO2-ekv.) ja vastasivat 61,0 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Päästöt vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaikilla sektoreilla, merkittävimmin energiasektorilla 10 prosenttia (5,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia). Sähköntuotannon fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvattiin sähkön tuonnilla sekä puulla ja kotimaisella vesivoimalla. Myös teollisuudessa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö väheni selvästi. Suurin osa päästövähenemästä toteutui päästökauppasektorilla.

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) -sektorin nettonielu oli edellisen vuoden tasolla ollen 25,9 miljoonaa hiilidioksiditonnia.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt sektoreittain. Päästöt miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaavina määrinä. Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä

      1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 70,3 70,8 69,2 68,6 79,9 78,2 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0
  Energiasektori 54,5 56,0 54,4 54,0 65,3 63,2 54,7 52,7 60,5 53,3 47,8
    Energiateollisuus 19,2 24,1 22,1 21,9 32,9 30,8 24,2 25,2 30,6 24,7 20,7
    Teollisuus ja rakentaminen 13,4 12,1 11,9 11,3 11,6 11,4 10,7 8,4 9,9 9,6 8,4
    Kotimaan liikenne 12,8 12,0 12,8 13,7 13,9 14,2 13,6 12,9 13,4 13,2 12,7
    Muu energia 1) 9,2 7,8 7,6 7,0 6,9 6,7 6,2 6,2 6,6 5,7 6,1
  Teollisuusprosessit 5,1 4,7 5,6 6,4 6,3 6,8 7,2 5,4 5,8 5,6 5,3
    Teollisuusprosessit (pl. F-kaasut) 5,0 4,6 5,0 5,4 5,5 5,9 6,1 4,4 4,6 4,5 4,3
    F-kaasujen käyttö 0,1 0,1 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1 0,9 1,2 1,1 1,0
  Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Maatalous 6,5 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7
  Jätteiden käsittely 4,0 3,9 3,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
LULUCF-sektori -13,7 -12,8 -19,2 -28,6 -32,5 -24,3 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9
1) Muu energia sisältää alaluokat rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous, muu polttoainekäyttö ja polttoaineiden haihtumapäästöt

Päästökauppaan kuulumattomat päästöt lasketaan tarkastettujen kokonaispäästöjen ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto.

Kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat jaoteltuina päästökauppasektoriin kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008–2012 (milj. tonnia CO2-ekv.). Negatiiviset luvut ovat kasvihuonekaasujen poistumia ilmakehästä

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 Muutos, 2011–2012
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 68,6 70,1 66,0 74,4 66,9 61,0 -5,9
  Päästökauppasektori 1) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 -5,6
  Ei-päästökauppasektori 2) 35,5 34,0 31,6 33,1 31,8 31,5 -0,3
LULUCF-sektori 3) -28,6 -29,0 -38,8 -24,1 -24,1 -25,9 -1,7
1) Lähde: Energiavirasto
2) Sisältää myös kotimaan lentoliikenteen päästöt, vaikka kyseiset päästöt ovat EU:n sisäisen lentoliikenteen päästökaupan piirissä
3) LULUCF-sektori ei kuulu päästökaupan piiriin

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 09 1734 2937, Riitta Pipatti 09 1734 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (375,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 15.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2012/khki_2012_2014-04-15_tie_001_fi.html