Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.10.2015

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2013 raportoitu EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2013 vastasivat 63,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia (CO2-ekv.). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle 30. lokakuuta 2015 lähettämään raporttiin vuoden 2013 tarkistetuista päästöistä. Tarkistuksista aiheutunut kokonaispäästöjen (ilman maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektoria) pieneneminen oli 0,2 prosenttia verrattuna huhtikuussa 2015 julkistettuun tietoon. LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat pysyivät ennallaan.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja -poistumat sektoreittain

Tarkistetut päästötiedot löytyvät tietokantataulukosta , myös alueellisesti jaoteltuina.

Päästökauppaan kuulumattomat päästöt lasketaan kokonaispäästöjen, pois lukien inventaarion mukaiset kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt, ja päästökauppasektorin todennettujen päästöjen erotuksena. Päästökauppasektorin todennetut päästöt julkaisee Energiavirasto. Päästökauppaan kuulumattomille päästöille on EU:n taakanjakopäätöksessä määritelty vuosille 2013–2020 vuosittaiset kansalliset päästökiintiöt. Nyt julkaistujen tarkistettujen tietojen mukaan päästökauppaan kuulumattomat päästöt alittavat päästökiintiön vuonna 2013.

Kasvihuonekaasupäästöt jaoteltuina päästökauppaan kuuluviin ja sen ulkopuolisiin päästöihin vuosina 2005 ja 2008–2013 (milj. t CO2-ekv.)

  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muutos, 2012–2013
Päästöt yhteensä pl. LULUCF-sektori 1) 2) 69,5 71,2 67,5 75,8 68,1 62,4 63,1 0,6
  Kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöt 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0
  Päästökauppaan kuuluvat päästöt 3) 33,1 36,2 34,4 41,3 35,1 29,5 31,5 2,0
  Päästökaupan ulkopuoliset päästöt 4) 36,0 34,8 32,9 34,3 32,8 32,7 31,4 -1,3
1) GWP-kertoimien ja laskentaohjeiden muutosten myötä luvut eivät ole vertailukelpoisia ennen vuotta 2015 julkaistuihin lukuihin.
2) LULUCF tarkoittaa maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektoria. Sektori ei kuulu päästökaupan piiriin eikä taakanjakopäätöksen vähennysvelvoitteisiin.
3) Lähde: Energiavirasto. Vuonna 2013 päästökauppasektori laajentui uusilla toiminnoilla.
4) Ilman inventaarion mukaista kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöä.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (210,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 30.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-10-30_tie_001_fi.html