Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.5.2015

Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 60,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2014. Utsläppen minskade med ungefär 5 procent jämfört med året innan. Inom energisektorn minskade förbrukningen av naturgas, kol och olja. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med en procent och understeg EU:s årliga utsläppskvot med 0,1 miljoner ton CO2-ekv.

I Statistikcentralens snabbestimat publiceras sektorvisa uppgifter om växthusgasutsläpp för år 2014 uppdelade i utsläpp inom utsläppshandeln och utanför utsläppshandeln. Dessutom har Statistikcentralen uppskattat regionvisa uppgifter om utsläppen utanför utsläppshandeln efter kommun och landskap samt uppgifter om utsläpp inom utsläppshandeln efter landskap för åren 2010–2013. De regionvisa uppgifterna anges enligt var utsläppen har uppkommit. Mera information om växthusgasutsläpp, utvecklingen av växthusgasutsläpp efter sektor och de faktorer som inverkar på utvecklingen samt uppfyllandet av internationella krav finns i Statistikcentralens finskspråkiga rapport Suomen kasvihuonepäästöt vuosina 1990–2014 (Finlands växthusutsläpp åren 1990-2014).


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (118,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 22.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2015-05-22_tie_001_sv.html