Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.12.2015

Finlands utsläpp av växthusgaser understeg 60 miljoner ton koldioxid

År 2014 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 59,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 12 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppstrenden har varit nedåtgående de senaste tio åren. Jämfört med året innan sjönk de totala utsläppen med 7 procent och utsläppen utanför utsläppshandeln med 4 procent. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg EU:s utsläppskvot med 1,1 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2014 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari 2016.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (157,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2015-12-14_tie_001_sv.html