Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.12.2016

Finlands växthusgasutsläpp fortsätter att minska

År 2015 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 55,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2- ekv.), vilket var 16 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppstrenden har varit nedåtgående sedan år 2004. Jämfört med år 2014 sjönk de totala utsläppen med 6 procent och utsläppen utanför utsläppshandeln med en procent. Utsläppen utanför utsläppshandeln understiger EU:s utsläppskvot för år 2015 med 0,8 miljoner ton. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2015 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2017.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 7.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2016-12-07_tie_001_sv.html