Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläppen angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp Statistik-år Föregående offentlig-görande 6.4.2017 Senaste offentlig-görande 24.5.2017 % 1)
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,6 69,6 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2011 67,7 67,7 0,0
2012 62,4 62,4 0,0
2013 63,2 63,2 0,0
2014 59,1 59,1 0,0
2015 55,6 55,6 0,0
2016   58,8 2)  
Sektorn LULUCF 1990 -12,7 -12,7 0,0
2005 -27,1 -27,1 0,0
2010 -27,3 -27,3 0,0
2011 -28,7 -28,7 0,0
2012 -32,3 -32,3 0,0
2013 -26,3 -26,3 0,0
2014 -28,3 -28,3 0,0
2015 -26,0 -26,0 0,0
2016   -23,9 2)  
Utsläpp utanför utsläppshandeln 3) 2013 31,5 31,5 0,0
2014 30,2 30,2 0,0
2015 29,9 29,9 0,0
2016   31,3 2)  
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande.
2) Snabbestimat
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik.

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-05-24_rev_001_sv.html