Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik år Föregående offentlig görande
24.5.2017
Senaste offentlig görande
8.12.2017
Förändring % 1)
Totalt utsläpp (exkl. sektorn LULUCF) 1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,6 69,8 0,3
2010 75,7 75,5 -0,2
2011 67,7 67,8 0,1
2012 62,4 62,3 -0,1
2013 63,2 63,1 -0,2
2014 59,1 58,9 -0,4
2015 55,6 55,4 -0,3
2016 58,8 2) 58,9 3) 0,2
Sektorn LULUCF 1990 -12,7 -14,0 9,6
2005 -27,1 -27,7 2,3
2010 -27,3 -27,5 0,8
2011 -28,7 -29,0 0,9
2012 -32,3 -32,7 1,4
2013 -26,3 -27,3 3,6
2014 -28,3 -30,9 8,2
2015 -26,0 -28,8 9,6
2016 -23,9 2) -27,1 3) 11,8
Utsläpp utanför utsläppshandeln 4) 2013 31,5 31,4 -0,5
2014 30,2 29,9 -0,8
2015 29,9 29,7 -0,5
2016 31,3 2) 31,4 3) 0,4
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Preliminär
4) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-12-08_rev_001_sv.html