Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistikår Föregående offentliggörande Senaste offentliggörande Förändring 1)
8.12.2017 27.3.2018 %
Totalt utsläpp
(exkl. sektorn LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,8 69,8 0,0
2010 75,5 75,5 0,0
2011 67,8 67,8 0,0
2012 62,3 62,3 0,0
2013 63,1 63,1 0,0
2014 58,9 58,9 0,0
2015 55,4 55,4 0,0
2016 58,9 2) 58,8 -0,1
Sektorn LULUCF 1990 -14,0 -14,0 0,0
2005 -27,7 -27,7 0,0
2010 -27,5 -27,5 0,0
2011 -29,0 -29,0 0,0
2012 -32,7 -32,7 0,0
2013 -27,3 -27,3 0,0
2014 -30,9 -30,9 0,0
2015 -28,8 -28,8 0,0
2016 -27,1 2) -27,1 0,0
Utsläpp utanför
utsläppshandeln 3)
2013 31,4 31,4 0,0
2014 29,9 30,0 0,1
2015 29,7 29,7 0,0
2016 31,4 2) 31,4 -0,3
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Preliminär
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2018-03-27_rev_001_sv.html