Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2018

Finlands utsläpp av växthusgaser 2016 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2016 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj. ton CO2- ekv.), vilket var 12,5 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Uppgifterna baserar sig på rapporteringen för år 2016 till EU och FN:s klimatkonvention. De totala utsläppen reviderades till 0,08 miljoner ton CO2-ekv. lägre utsläpp än de preliminära uppgifter som offentliggjordes i december 2017.

De reviderade utsläppsuppgifterna finns mer detaljerat i databastabellen.


Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (149,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.4.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2018-03-27_tie_001_sv.html