Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasupptag. Upptag angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-
år
Föregående
offentlig-
görande
24.5.2018
Senaste
offentlig-
görande
15.1.2019
Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Sektorn
LULUCF
1990 -14,0 -14,8 5,4
2005 -27,7 -24,4 -11,8
2010 -27,5 -22,1 -19,5
2013 -27,3 -19,0 -30,3
2014 -30,9 -21,8 -29,5
2015 -28,8 -20,1 -30,2
2016 -27,1 -18,5 -31,5
2017 -27,1 2) -20,4 3) -24,7
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Preliminär uppgift

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sini Niinistö 029 551 2954, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, preliminära uppgifter 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/01/khki_2017_01_2019-01-15_rev_001_sv.html