Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.1.2019

Sänkan inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk 20 miljoner koldioxidton

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var nettosänkan för växthusgaser inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 20,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Detta var 5,6 miljoner ton, dvs. 38 procent mer än under jämförelseåret 1990. Nettosänkan inom sektorn ökade med 10 procent jämfört med året innan. Skogsavverkningar och trädbeståndets tillväxt definierar storleken på hela sektorns nettosänka, som varierar årligen isynnerhet enligt avverkningsvolymerna. Införande av de nyaste uppgifterna i den riksomfattande skogsinventeringen minskade nettosänkan för skogsmarken för de senaste åren jämfört med tidigare offentliggöranden. Dessutom sänkte metodändringar nivån för skogsmarkens nettosänka när det gäller hela tidsserien. Andra markanvändningsklasser än skogsmark ger främst upphov till utsläpp och de varierar årligen mindre än skogsmarkens upptag och utsläpp. Uppgifterna kompletterar offentliggörandet av andra sektorers utsläppsuppgifter 11.12. och är en del av den preliminära rapport om utsläppen för år 2017 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen den 15 januari 2019.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sini Niinistö 029 551 2954, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (143,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, preliminära uppgifter 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/01/khki_2017_01_2019-01-15_tie_001_sv.html