Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistikår Föregående offentliggörande Senaste offentliggörande Förändring 1)
27.3.2018 24.5.2018 %
Totalt utsläpp
(exkl. sektorn LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,8 69,8 0,0
2010 75,5 75,5 0,0
2013 63,1 63,1 0,0
2014 58,9 58,9 0,0
2015 55,4 55,4 0,0
2016 58,8 58,8 0,0
2017   56,1 2) 0,0
Sektorn LULUCF 1990 -14,0 -14,0 0,0
2005 -27,7 -27,7 0,0
2010 -27,5 -27,5 0,0
2013 -27,3 -27,3 0,0
2014 -30,9 -30,9 0,0
2015 -28,8 -28,8 0,0
2016 -27,1 -27,1 0,0
2017   -27,1 2) 0,0
Utsläpp utanför
utsläppshandeln 3)
2013 31,4 31,4 0,0
2014 30,0 30,0 0,0
2015 29,7 29,7 0,0
2016 31,4 31,4 0,0
2017   30,8 2)  
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik.

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-05-24_rev_001_sv.html