Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistikår Föregående offentliggörande 24.5.2018 Senaste offentliggörande11.12.2018 Förändring 1)
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp
(exkl. sektorn LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,8 69,9 0,2
2010 75,5 75,7 0,2
2013 63,1 63,0 -0,2
2014 58,9 58,8 -0,2
2015 55,4 55,2 -0,4
2016 58,8 58,1 -1,1
2017 56,1 2) 55,5 3) -1,1
Sektorn LULUCF 4) 1990 -14,0    
2005 -27,7    
2010 -27,5    
2013 -27,3    
2014 -30,9    
2015 -28,8    
2016 -27,1    
2017 -27,1 2)    
Utsläpp utanför
utsläppshandeln 5)
2013 31,4 31,3 -0,3
2014 30,0 29,8 -0,5
2015 29,7 29,5 -0,8
2016 31,4 30,7 -2,1
2017 30,8 2) 30,1 3) -2,3
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Snabbestimat
3) Preliminär uppgift
4) Tidsserien kommer att uppdateras när resultaten från beräkningen av de senaste åren färdigställs
5) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Lindh 029 551 3778, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_rev_001_sv.html