Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2019

Finlands utsläpp av växthusgaser 2017 till EU och FN:s klimatkonvention

År 2017 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp (exkl. LULUCF-sektorn) 55,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var 15,9 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen utanför utsläppshandeln understeg EU:s utsläppskvot med 0,1 miljoner ton CO2-ekv. Uppgifterna baserar sig på rapporteringen av uppgifter för år 2017 till EU och FN:s klimatkonvention. De totala utsläppen reviderades till 0,1 miljoner ton CO2-ekv. lägre utsläpp än de preliminära uppgifter som publicerades i december 2018.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Lindh 029 551 3778 , Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2019-03-28_tie_001_sv.html